Krajowa Sieć Onkologiczna: jakie kolejne województwa dołączą do pilotażu w przyszłym roku?

15 Listopada 2018, 14:01 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

W grudniu 2018 r. ma ruszyć pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej w dwóch województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa. Które regiony dołączą do pilotażu?

Jak informowało MZ, głównym celem programu pilotażowego jest sprawdzenie nowej organizacji opieki onkologicznej, jakości  tej opieki i efektów klinicznych. Nowa organizacja opieki ma  poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana  będzie i oceniana kompleksowość diagnostyki  na podstawie ścieżek postępowania w 5 wybranych typach nowotworów – najczęściej występujących w Polsce – rak piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. 

Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa. - W drugim etapie, w I połowie następnego roku, chcielibyśmy, żeby to były kolejne dwa województwa. Prawdopodobnie albo być może województwa mazowieckie i podlaskie - poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, który na ostatnim posiedzeniu Sejmu odpowiadał na pytania posłów o sieć onkologiczną. - Mam nadzieję, że będziemy to sukcesywnie rozszerzać - dodał.

Co z miernikami jakości? 

Wiceminister odniósł się również do pytania o mierniki jakości. - Te mierniki dzisiaj są częściowo tylko uwzględnione w pilotażu. Dlaczego częściowo? Bo nie mamy dzisiaj niestety jeszcze danych, szczególnie danych wynikających z rejestrów onkologicznych, danych o jakości właśnie świadczenia tych usług w placówkach. Temu służy pilotaż, żebyśmy te dane w tych województwach, które będą tym objęte, zebrali i na tej podstawie faktycznie wypracowali docelowe rozwiązania, które dopiero będą ustanowione w ustawie, nad którą prace rozpoczną się prawdopodobnie w I, najpóźniej w II kwartale następnego roku - wyjaśnił.- Dzisiaj największym zadaniem, które jest realizowane w Ministerstwie Zdrowia, odmiennym od szeregu podejmowanych wcześniej, jest znaczne zwiększenie nakładów i znaczna intensyfikacja działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką pierwotną przede wszystkim, polegającą na pobudzaniu świadomości – czy wypracowywaniu pewnych wzorców w odniesieniu do świadomości szeroko rozumianych obywateli – że ta profilaktyka jest istotna. Przeznaczymy na to w tym roku ponad 20 mln zł - mówił Gadomski.

Wyjaśnił, że jest to szeroka kampania pt. „Planuję długie życie” obecna w mediach, w telewizji, w większości radiostacji. 

Jak mówił trwają również dyskusje, jak poprawić zgłaszalność na badania.  - Pojawiły się nowe pomysły, chociażby co do profilaktyki w zakresie mammografii. Myślimy o pewnym systemie pilotażowym, takim systemie motywacyjnym, o tym, żeby skierować to do świadczeniodawców, dać im jakby możliwość wykazania się na danym terenie, powiedzmy, pewnym wynikiem, który będzie przekraczał dzisiejsze poziomy. Chcemy ich zachęcić systemem motywacyjnym - im więcej na danym terenie populacji obejmiesz, tym większe wynagrodzenie za te badania, które dzisiaj są finansowane, otrzymasz - wyjaśnił. Dodał, że takie rozwiązania resort chciałby uruchomić w I lub II kwartale następnego roku.

Źródło: sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz