Projekt rozporządzenia ws. rehabilitacji i leczenia osób uzależnionych

16 Listopada 2018, 10:16 lekarz lekarze szpital

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt dostosowuje przepisy do obecnie obowiązującej ustawy przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozporządzenie określa zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a także sposób gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ustawie  o przeciwdziałaniu narkomanii, przez podmioty lecznicze oraz wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych.

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu – w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem – nastąpiło dodanie „nowych substancji psychoaktywnych” do „środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”.

JK

źródło: RCL

Zobacz również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz