Prokuratura: Zatrzymania ws. odwróconego łańcucha dystrybucji leków

16 Listopada 2018, 12:04 leki

Na polecenie prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali 11 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie popełniali przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe związane z procederem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

W toku postępowania prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Warszawie ustalili, że przestępstwa polegałyna zbywaniu produktów leczniczychz polskich aptek wbrew zakazowi wynikającemu z artykułu 86a ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne za pośrednictwem prowadzących fikcyjną działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej do polskich hurtowni farmaceutycznych, skąd były wywożone lub zbywane za granice Polski bez wymaganego prawem zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Członkowie grupy podejmowali także działaniaktórych celem było udaremnienie lub utrudnieniestwierdzenia przestępnego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnianiem przestępstw w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji leków. 

Zatrzymano 11 osób

Wśród zatrzymanych osób są między innymi kierownicy aptek, organizatorzy sieci aptek jak też osoby faktycznie zarządzające aptekami oraz hurtowniami farmaceutycznymi na terenie Polski.Zatrzymania połączone były z przeszukaniami ponad stu różnych miejsc w Polsce, w tym między innymi w Warszawie i okolicach, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Radomiu, Lublinie oraz na terenie województwa wielkopolskiego i śląskiego. 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Warszawie przedstawili zarzuty prania brudnych pieniędzy osobom,które osiągały wysokie zyski z nielegalnej sprzedaży za granicę produktów leczniczych z polskich aptek, transferowały do Polski środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków oraz dokonały ich legalizacji udaremniając tym miejsce ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku. Podejrzani naruszając zakaz zbywania produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, wystawiali i posługiwali się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, opiewającymi na wielomilionowe kwoty, które dokumentowały pozorne transakcje sprzedaży produktów leczniczych do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnejProdukty lecznicze były faktycznie zbywane hurtowniom farmaceutycznym przez powiązane ze sobą podmioty, które zarządzały ustalonymi wśledztwie aptekami oraz hurtowniami farmaceutycznymi. Przedmiotem obrotu były produkty lecznicze objęte zakazem wywozu z Polskizagrożone brakiem dostępności, stanowiące leki deficytowe – między innymi onkologiczne, przeciwzakrzepowe i przeciwcukrzycowestale przyjmowane przez osoby cierpiące na przewlekłe orazpoważne schorzenia zdrowotne. 

Podejrzani działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej

Ponadto prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymanym osobom ogłosili zarzutydotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od stycznia 2016 roku do końca marca 2018 roku w różnych miejscach na terenie Polski a także zarzuty naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, pranie brudnych pieniędzy oraz wystawianie dokumentów w postaci faktur VAT poświadczających nieprawdę.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym stanowią czyny zabronione określone w artykule 258 par. 1 i par. 3kodeksu karnego, art. 126 b ustawy Prawo farmaceutyczne, w art. 299 par. 1, 5 i 6 kodeksu karnego oraz w art. 271 par. 1 i par. 3 kodeksu karnego. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi i analizie złożonych przez nich wyjaśnień, prokuratorzy podejmą decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

źródło: mat. pras. PK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz