30 listopada: konferencja Frailty syndrome – zespół kruchości jako „wielki problem geriatryczny”

16 Listopada 2018, 13:40 inwalida senior

Według szacunkowych danych z 2012 roku wśród mieszkańców Europy powyżej 65. roku życia kryteria diagnostyczne zespołu kruchości (frailty syndrome) spełniało 17  proc., a zagrożonych zespołem było kolejne 44 proc. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji włączył się właśnie w międzynarodowy program JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY.

 

Program JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY to wspólne działanie 35 instytucji z 22 państw Unii Europejskiej zaplanowane na lata 2017-2019. Jego głównym celem jest opracowanie i promowanie wspólnej strategii europejskiej w zakresie zapobiegania oraz postępowania w zespole kruchości. Polscy specjaliści będą brali udział nie tylko w tworzeniu publikacji naukowych i przeprowadzaniu badań przesiewowych, ale włączą się również w działania prewencyjne i diagnostyczne na poziomie indywidualnym. 

Czym jest zespół kruchości?

To właściwie zespół objawów wynikający z naturalnego procesu starzenia się organizmu,  charakteryzujący się zmniejszeniem rezerwy fizjologicznej. Wśród pozostałych symptomów, które powinny zwrócić uwagę lekarza są zaburzenia endokrynologiczne i immunologiczne, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu i powodują zwiększoną podatność na choroby i czynniki stresogenne. Postępujące zmniejszanie się wydolności poszczególnych narządów i układów organizmu chorego prowadzi do utraty zdolności regeneracyjnych, a w konsekwencji do niesprawności i niesamodzielności.

Konferencja Frailty syndrome – zespół kruchości jako „wielki problem geriatryczny”. Projekt JA ADVANTAGE Managing Frailty.

30 listopada w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona zespołowi kruchości.

W programie konferencji:

  • aktualne działania w ramach polityki zdrowotnej i senioralnej
  • zapobieganie zespołowi kruchości
  • diagnostyka i postępowanie kliniczne w zespole kruchości
  • modele opieki
  • odżywianie i suplementacja
  • aktywność fizyczna
  • zapobieganie upadkom
  • narzędzia telemedyczne

Organizatorami konferencji są; Klinika i Poliklinika Geriatrii; Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki; Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego. Polityka Zdrowotna zostałą partnerem medialnym wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich profesjonalistów pracujących na co dzień z osobami w starszym wieku: lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, dietetyków, opiekunów medycznych, pracowników socjalnych, innych pracowników opieki osobistej. By wziąć udział w konferencji WYMAGANA JEST REJESTRACJA 

"Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2018-2019 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego"

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz