Tydzień w pigułce

19 Listopada 2018, 9:03 kalendarz

W tym tygodniu m.in. AOTMiT o rehabilitacji leczniczej, Komisja Zdrowia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o szpitalach wojewódzkich w ochronie zdrowia.

Na dziś zaplanowano posiedzenie obrad Rady Przejrzystości AOTMiT, która zajmie się m.in. przygotowaniem stanowisk ws. leku stosowanego w leczeniu raka piersi oraz oceną koncepcji zmian organizacji i funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

 Wtorek w Sejmie:

11:00        Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień(sala nr 307, bud. B)

Zaburzenia i uzależnienia związane z korzystaniem z technologii cyfrowych - wyzwania diagnostyczne, terapeutyczne i prawne

17:00        Komisja Zdrowia(sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G)

Ponowne rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 1998)

- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Dziuba.

Środa

10:00        Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy(sala nr 307, bud. B)

Razem ścigamy się z cukrzycą- rola rodziny i państwa w zapobieganiu pandemii cukrzycy.

12:00        Komisja Zdrowia(sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G)

Rozpatrzenie „Sprawozdania dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” (druk nr 2806)

- przedstawiają: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Minister Zdrowia.

Czwartek

14:00        Parlamentarny Zespół ds. Onkologii(sala nr 307, bud. B)

Sytuacja pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

16:00        Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia(sala nr 307, bud. B)

Szpitale wojewódzkie w systemie ochrony zdrowia ( kontynuacja).

W planie posiedzenia Senatu:

Senatorowie zajmą się m.in Ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy umożliwienia fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz