Prywatna praktyka lekarska także będzie pełnić dyżury nocne?

19 Listopada 2018, 10:54 Lekarze

Delegaci 77. Bawarskiej Konferencji Medycznej zlecili zarządowi bawarskiego stowarzyszenia lekarskiego sporządzenie ustawowych przepisów dotyczących opieki medycznej poza godzinami pracy lekarzy praktykujących prywatnie.

 

„Celem jest, aby poprzez odpowiednie rozporządzenie również lekarze praktykujący prywatnie uczestniczyli w zorganizowanych przez Stowarzyszenie Ustawowych Pracowników Ubezpieczenia Zdrowotnego Bawarii (KVB) całodobowych dyżurach medycznych i mieli prawo do otrzymania za to wynagrodzenia", uzasadnia stowarzyszenie lekarskie. 

Zarząd kas chorych (KV) Bawarii z zadowoleniem przyjął ten krok. „Suwerenność decyzji nad odpowiednią poprawką do statutu spoczywa wyłącznie na Bawarskim Państwowym Stowarzyszeniu Medycznym" - podkreśla KV. Jednak pomysł angażowania prywatnych lekarzy w dyżury medyczne i w ten sposób przyczynianie się do równego traktowania lekarzy pracujących w szpitalach i tych pracujących prywatnie nie jest nowy, ale był już wielokrotnie omawiany na przestrzeni lat.

Równo podzielić obowiązki

„Celem zarządu KV Bawarii jest to, aby uczestnictwo w dyżurach było jak najbardziej dobrowolne. Aby to osiągnąć, podjęto liczne działania, takie jak utworzenie puli lekarzy pełniących dyżury"- twierdzą kasy chorych.

Z prawnego punktu widzenia każdy lekarz, który pracuje w swojej własnej praktyce, jest zobowiązany do wzięcia udziału w dyżurach na wezwanie. Do tej pory jednak ta grupa lekarzy w praktyce nigdy nie pełniła dyżurów.

Plany pełnienia dyżurów przez lekarzy praktykujących prywatnie ostro skrytykowało jednak Bawarskie Stowarzyszenie Specjalistów (BFAV). Stowarzyszenie ostrzegało przed „krokiem do medycyny państwowej" i stwierdziło, że kilku dodatkowych lekarzy nie może wypełnić luk w opiece całodobowej na obszarach wiejskich. 

Źródło: aerzteblatt

Magda Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz