Mazowsze: w sumie 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań na odrę

19 Listopada 2018, 13:34 wirus bakteria odra

Od 10 października do 16 listopada 2018 r. na Mazowszu łącznie zarejestrowano 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań na odrę - informuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

Jak poinformował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, jest to aktualna informacja na godz. 17 w dniu 16 listopada br.

POWIAT PRUSZKOWSKI:

Zarejestrowano 30 zgłoszeń podejrzeń zachorowań i przypadków zachorowań na odrę, w tym 5 obywateli Ukrainy oraz 1 narodowości wietnamskiej.

Spośród nich ustalono dwa ogniska zachorowań: pierwsze – 10 osób powiązanych ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pruszkowie; drugie – 2 osoby (ognisko domowe) w Nadarzynie. Dominują zachorowania pojedyncze. Wśród 30 osób zarejestrowanych jako podejrzenia lub zachorowania na odrę większość stanowią dzieci - 19 (w tym 5 dzieci poniżej 3. roku życia). Pozostali, w tym ostatnio zgłoszone przypadki, to osoby dorosłe.

W trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych uzyskano informacje na temat dotychczasowych szczepień przeciw odrze. Wśród 30 osób zgłoszonych – 22 osoby nie były szczepione przeciwko odrze lub nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie szczepień.

U 11 chorych badaniami laboratoryjnymi potwierdzono odrę. U pozostałych chorych badania są w toku bądź wykluczyły zachorowania na tę chorobę.

18 osób jest już zdrowych.

POWIAT PIASECZYŃSKI:

Zarejestrowano 3 zgłoszenia podejrzeń zachorowań na odrę u obywateli polskich: u dziecka lat 10 i dwojga dorosłych. Jedna z chorych osób nie była szczepiona przeciw odrze. Trwa weryfikacja laboratoryjna w kierunku obecności wirusa odry.

POWIAT ŻYRARDOWSKI:

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u obywatela Ukrainy dotychczas nie szczepionego. Osoba nadal jest chora. Trwa oczekiwanie na wynik laboratoryjnego potwierdzenia odry.

POWIAT WARSZAWSKI:

Zarejestrowano 14 zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę. 2 przypadki zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Wszystkie przypadki dotyczą nieszczepionych osób dorosłych – mieszkańców Warszawy: 11 obywateli polskich, 2 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Wietnamu.

4 osoby są nadal hospitalizowane.

Spośród w/w przypadków stwierdzono dwa ogniska epidemiczne w zakładach pracy na terenie m.st. Warszawy. Pierwsze objęło 3 osoby a drugie 2 osoby.

POWIAT GRÓJECKI

Zarejestrowano 1 zgłoszenie zachorowania na odrę u dziecka dwunastoletniego - szczepionego przeciwko odrze. Przypadek został potwierdzony laboratoryjnie. Dziecko jest już zdrowe.

POWIAT GRODZISKI

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionej osoby dorosłej.

POWIAT MŁAWSKI

Zarejestrowano zgłoszenia podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionego dorosłego pochodzenia ukraińskiego i dziecka 3,5 roku – szczepionego 1 dawką, obywatelstwo polskie. Obie osoby są już zdrowe.

POWIAT OTWOCKI

Zarejestrowano 1 zgłoszenie podejrzenia zachorowania na odrę u nieszczepionego, dorosłego obywatela Ukrainy.

POWIATY LIPSKI, MIŃSKI I LEGIONOWSKI

Zarejestrowano po 1 zgłoszeniu podejrzenia zachorowanie na odrę – na podstawie badań wykluczono zachorowania.

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, trwa ustalanie szczegółów w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych (w tym statusu zaszczepienia osób, weryfikacji laboratoryjnej i ustalenia osób z kontaktu). Dotychczas zaszczepiono w ramach nadzoru ok. 200 osób. Kilkaset kolejnych osób, zidentyfikowanych z kontaktu z osobami chorymi w ogniskach w Warszawie, jest w trakcie weryfikowania przez inspekcję sanitarną pod względem ich statusu zaszczepienia. Osoby nieuodpornione są kierowane do szczepienia interwencyjnego.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz