Wtorek w pigułce

20 Listopada 2018, 8:03 kalendarz

Dziś w Sejmie m.in. Komisja Zdrowia zajmie się projektem nowelizującym ustawę o prawach pacjenta i RPP oraz Komisja polityki Senioralnaej o nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

Rząd zajmie się dziś  projektem ustawy o e-skierowaniu.

Wtorek w Sejmie:

11:00        Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W planach posiedzenia:

Zaburzenia i uzależnienia związane z korzystaniem z technologii cyfrowych - wyzwania diagnostyczne, terapeutyczne i prawne

17:00        Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

Ponowne rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 1998)

18:30 Komisja Polityki Senioralnej. W planach posiedzenia m.in.: 

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz