Projekt ustawy o e-skierowaniach dziś na Rządzie

20 Listopada 2018, 9:11 lekarz informatyzacja

Po e-zwolnieniach, które mają obowiązywać w całym kraju od 1 grudnia, przyszedł czas na wprowadzenie e-skierowań. Rząd zajmie się dziś (20 listopada) projektem ustawy o e-skierowaniu.

Chodzi o przygotowany przez resort zdrowia projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (UD420).

Nowe przepisy modyfikują ustawę o świadczeniach w zakresie posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem. Zgodnie z intencją legislatora pacjent otrzymując e-skierowanie będzie mógł udostępnić klucz dostępu lub kod dostępu wybranemu świadczeniodawcy dzięki czemu dokona on wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

Dodatkowo nowelizacja wprowadzi nowe rozwiązania tj. harmonogram przyjęć, w którym to rejestrowani będą wszyscy oczekujących na świadczenie pacjenci bez względu na powód oczekiwania (dotychczas świadczeniodawcy gromadzili bowiem dane wyłącznie o pacjentach pierwszorazowych). Jednocześnie projektowane regulacje mają nałożyć na NFZ obowiązek przypominania pacjentom (ze stosowanym wyprzedzeniem) o terminie zbliżającej się wizyty.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz