Jak zmniejszyć biurokrację w ochronie zdrowia?- rozwiązań szuka NRL i RPP

20 Listopada 2018, 12:01 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Jak zmniejszyć biurokrację w ochronie zdrowia? Na to pytanie starają się odpowiedzieć wspólnie samorząd lekarski oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Podczas ostatniego spotkania w tej sprawie przedstawiono wstępne propozycje rozwiązań.

Jak poinformował Naczelna Izba Lekarska, 15 listopada br. odbyło się w biurze RPP kolejne spotkanie Zespołu Prezydium NRL ds. współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta z przedstawicielami RPP. 

W rozmowach udział wzięli: Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec, zastępca RPP - Grzegorz Błażewicz oraz Agnieszka Wernik - Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Katarzyna Kozioł - Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających, Grzegorz Saj - Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego, Paweł Grzesiewski - Dyrektor Departamentu Prawnego, ze strony samorządu lekarskiego: Wiceprezes NRL – dr Jacek Kozakiewicz, dr Anna Darocha – członek Zespołu, dr Paweł Doczekalski – członek Zespołu, Milena Dobrzyńska – Zespół Radców Prawnych NIL a także zaproszeni dodatkowo przez Zespół NRL Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia - dr Bożena Janicka oraz Członek Zarządu PPOZ - dr Jarosław Król.

Spotkania dotyczyło kwestii nadmiernej biurokracji w polskiej ochronie zdrowia. Wspólnie ustalono kierunek działań, który zmierza do zmniejszenia obciążenia lekarzy i innych pracowników medycznych. Celem tych działań ma być poprawa możliwości opieki nad pacjentami, którym lekarz będzie mógł poświęcać więcej czasu.

Podczas spotkania przedstawiono wstępne propozycje możliwych rozwiązań.

- Jednakże ze względu na skalę problemu uznano za celowe w pierwszym rzędzie ustalenie priorytetów, by najpierw skoncentrować się na likwidacji najbardziej dotkliwych czynności, obejmujących największą grupę lekarzy, w tym m.in. w zakresie recept, orzeczeń lekarskich czy dokumentacji medycznej - informuje Izba. 

Ustalono harmonogram pracy nad opracowanymi propozycjami, a kolejne spotkanie zaplanowano w grudniu br.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz