PEX: rynek apteczny wzrósł o kilkanaście proc. rok do roku

20 Listopada 2018, 12:09 dane wyniki analiza dokument

PEX PharmaSequence podsumowała rynek apteczny w październiku. W porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. sprzedaż wzrosła o 11,8 proc., a obrót statystycznej apteki wyniósł o 14,3 proc. więcej.

Rynek apteczny w październiku 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 3,18 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o prawie 333 mln zł (+11,7 proc.). Wobec września br. sprzedaż zwiększyła się o 357,5 mln zł (+12,7 proc.). Obrót statystycznej apteki w październiku 2018 wyniósł 216 tys. zł, był to wzrost o 14,3 proc. względem analogicznego okresu 2017.

 

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 691,5 mln zł i była większa o 59,5 mln zł (+9,4 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 123 mln zł i wzrosła o ponad 116 mln zł (+11,5 proc.) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła prawie 1 340 mln zł i wzrosła o ponad 154 mln zł (+13 proc.). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca rosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 121 mln zł (+10 proc.), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była większa o prawie 145 mln zł (+14,8 proc.), z kolei recept pełnopłatnych zwiększyła się o 88 mln zł (+14,6 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła ponad 21 zł i była o 0,9 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października 2017 r. wzrosła o 3,6 proc.. Średnia cena detaliczna receptrefundowanych to 28,3 zł (wzrost o 2,2 proc. vs październik 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 zł (wzrost o 4 proc. vs październik 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 4,7 proc. vs październik 2017).

 

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25 proc. i była o 0,3 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o0,3 pp.

W październiku refundacja leków osiągnęła wartość blisko 831 mln zł, tj. o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 26 proc. i był mniejszy w przybliżeniu o 1 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 34 mld zł, o 4 proc. więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld zł (+5,5 proc. w stosunku do 2017 roku).

 

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz