Dodatkowe 3 lata na dostosowanie oddziałów anestezjologii do wymagań

20 Listopada 2018, 16:51 SZPITAL

Wydłużenie do 31 grudnia 2021 r. terminu na dostosowanie się szpitali do wymagań dotyczących rozdzielności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji personelu medycznego - przewiduje projekt rozporządzenia, który w środę trafił do konsultacji. W obowiązującym rozporządzeniu termin ten upływa 31 grudnia 2018 r.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii polegającą na wydłużeniu terminu dostosowania do wymagań określonych w części normatywnej rozporządzenia, dotyczących rozdzielności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji personelu medycznego, jak również w załączniku nr 1 do rozporządzenia do 31 grudnia 2021 r.

Jak przypomina MZ, w obowiązującym rozporządzeniu termin ten upływa 31 grudnia 2018 r., natomiast część podmiotów leczniczych nie spełnia warunków określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

- Konieczność wydłużenia terminu dostosowania wynika przede wszystkim ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań - uzasadnia MZ. W opinii resortu, przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na kontynuację działań dostosowawczych w tym zakresie przez podmioty nie spełniające wymagań określonych w rozporządzeniu.

Źródło: RCL

BPO

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz