Związek Powiatów Polskich: Szpitale nie muszą przynosić zysku, ale na pewno nie mogą przynosić strat

09 Grudnia 2015, 15:43 ZPP

Związek Powiatów Polskich z dużym niepokojem ocenia dotychczasową politykę Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia wobec szpitali powiatowych. Szpitale te są położone najbliżej pacjenta i jako takie powinny odgrywać kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych wspólnot lokalnych. Wbrew temu dotychczasowa polityka prowadzi do marginalizowania roli szpitali powiatowych, połączonego ze znaczącym pogarszaniem się ich sytuacji finansowej – czytamy w opublikowanym stanowisku Związku.

Jak pisze dalej ZPP:  –  Podzielamy opinię, że placówki ochrony zdrowia niekoniecznie muszą przynosić zysk; nie mogą jednak generować strat, gdyż budżet poszczególnych powiatów – dysponujących niewielkim odsetkiem dochodów własnych – w żaden sposób permanentnych strat nie jest w stanie pokryć. Tymczasem jesteśmy obecnie świadkami pogłębiającego zadłużania się poszczególnych placówek – podobnie jak w latach 2000-2004.

Stanowisko zawiera także konkretne postulaty, zrealizowania których domaga się związek:

  • jednoznaczne określenie roli jaką w systemie ochrony zdrowia powinny pełnić szpitale powiatowe;
  • urealnienie wyceny poszczególnych świadczeń i równego traktowania wszystkich podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych. Obecne preferencyjne traktowanie szpitali wojewódzkich i klinicznych oraz udzielanych w nich świadczeń powoduje znaczący deficyt środków w poszczególnych szpitalach powiatowych. Oceniamy, że dla uniknięcia strat konieczne byłoby podniesienie wysokości kontraktów (bez zwiększania liczby świadczeń i nakładania nowych obowiązków, w tym w zakresie podwyżek) o 25%. Dotyczy to również kontraktów dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  • zabezpieczenie środków na podwyżki dla pielęgniarek z innego źródła niż ogólna pula środków pozostających aktualnie w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. „Znalezienie” pieniędzy na podwyżki w puli środków, które miały trafić do podmiotów leczniczych z tytułu udzielonych świadczeń (w tym nadwykonań) oznacza w praktyce zaspokajanie roszczeń płacowych jednej grupy społecznej nie kosztem obiecującego te podwyżki rządu, ale samorządu terytorialnego – na co w żaden sposób nie możemy się zgodzić. Domagamy się jednocześnie zmiany zasad wypłaty środków na podwyżki tak, aby były one przekazywane zaliczkowo – z wyprzedzeniem. Obecny system wymusza na szpitalach powiatowych nawet kilkudziesięciodniowe kredytowanie wypłaconych w ramach wynagrodzeń podwyżek;
  • jednoznaczne uregulowanie zasad finansowania świadczeń udzielanych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Obecne przepisy prawa nakładają obowiązek udzielenia takich świadczeń nie dając jednocześnie żadnej gwarancji zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z nimi kosztów. Prowadzi to do sporów sądowych, które w relacjach między poszczególnymi podmiotami publicznymi powinny być wyjątkiem. Należy w tym miejscu dodać, że obecnie – wykorzystując bardzo trudną sytuację finansową wielu szpitali – NFZ w sprawach sądowych proponuje ugody na niesprawiedliwych warunkach – z czym w żaden sposób zgodzić się nie możemy;
  • pozostawienie (lub odpowiednio – przywrócenie) ratownictwa medycznego w strukturach szpitali powiatowych.

Źródło: zpp.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz