Rząd podniesie płace orzecznikom. Którym i o ile?

21 Listopada 2018, 15:22 ratownik medyczny sił zbrojnych nato wojskowy wojsko

Rada Ministrów planuje duże podniesienie stawek wynagrodzenia orzeczników. Koszt podwyżek może wynieść 3,7 mln zł rocznie do podziału  między niespełna 1,2 tys. osób. Rząd chce w ten sposób zachęcić lekarzy i średni personel medyczny do podejmowania pracy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozporządzenie, które chce zmienić rząd dotyczy dość archaicznej ustawy - z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt trafił dziś do konsultacji społecznych: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 

Stawki z 2012 r. za niskie

W projekcie proponuje się podwyższenie dziennych stawek dodatkowego wynagrodzenia dla przewodniczących komisji lekarskich w wysokości od 250 do 450 zł, dla lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej od 200 do 400 zł, dla sekretarzy komisji od 150 do 300 zł, a dla średniego personelu medycznego od 130 do 300 zł.

 

35 osób dziennie 

Obecne stawki były z 2012 r. - Stały się zupełnie nieatrakcyjne, odstające od rzeczywistości i nieadekwatne do nakładu pracy włożonej w przeprowadzenie badania i wydania orzeczenia dla każdej z 35 osób zgłaszających się codziennie do komisji lekarskiej - uzasadnia rząd.

Wojewodowie mieli problem

Rząd twierdzi, że reaguje na zgłoszenia wojewodów i starostów do MSWiA dotyczące rosnących problemów ze znalezieniem lekarzy oraz średniego personelu medycznego chętnych do pracy w komisjach lekarskich. Zgłaszali też konieczność częstych zmian składów osobowych komisji lekarskich z powodu rezygnacji lekarzy z dalszej pracy - już w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej (w 2018 r. aż 36 przypadków).

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Aa Środa, 21 Listopada 2018, 21:25
A co to znaczy "średni personel"? Wstyd żeby portal wypisywal takie bzdury!