GUS: w 2016 r. 3,6 tys. organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia

22 Listopada 2018, 10:34 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

W 2016 r. aktywną działalność prowadziło 91,8 tys. rejestrowych organizacji non-profit. Wśród nich było 3,6 tys. organizacji, które jako główną dziedzinę działalności wskazały ochronę zdrowia - wynika z najnowszych danych GUS o organizacjach non-profit.

Jak podaje GUS, wśród 91,8 tys. organizacji, najwięcej było stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych - 73,4 tys., a następnie fundacji - 13,6 tys. (odpowiednio 79,9 proc. i 14,8 proc.). Liczba organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego prowadzących aktywną działalność w 2016 r. wyniosła 2,9 tys. (3,2 proc.), a społecznych podmiotów wyznaniowych - 1,9 tys. (2,1 proc.).

Urząd wskazuje, że pomiędzy 2010 r. a 2016 r. nastąpił wzrost liczby rejestrowych organizacji non-profit o 14,7 proc. (z 80,1 tys.w 2010 r. do 91,8 tys. w 2016 r.). Największe tempo wzrostu liczby organizacji dotyczyło fundacji - wzrost z 7,1 tys. w 2010 r. do 13,6 tys. w 2016 r. (o 91,7 proc.). W latach 2010-2016 przybyło również 5,5 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych (o 8,1 proc.). Niższą dynamikę wzrostu liczby podmiotów w tym czasie odnotowano wśród społecznych podmiotów wyznaniowych (o 4,7 proc.), zaś liczba organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego zmniejszyła się o 10,8 proc.

Oprócz rejestrowych organizacji non-profit posiadających osobowość prawną, działalność społeczną prowadziło także 66,8 tys. organizacji nierejestrowych. Według danych ze starostw powiatowych w 2016 r. aktywnych było 7,6 tys. stowarzyszeń zwykłych, natomiast badanie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego potwierdziło funkcjonowanie 61,1 tys. przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego.

Jakie główne działalności organizacji?

Jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych organizacji non-profit według głównej dziedziny działalności to w 2016 r. było 3,6 tys. organizacji zajmujących się głównie ochroną zdrowia.

W 2016 r. największa część podmiotów jako główną dziedzinę działalności wskazała sport, turystykę, rekreację, hobby (29,1 proc.), z czego 71,8 proc. stanowiły stowarzyszenia sportowe. Drugą, co do wielkości grupę tworzyły jednostki prowadzące działalność związaną z ratownictwem (16,5 proc.), głównie ochotnicze straże pożarne. Relatywnie często jako główny obszar prowadzonej działalności rejestrowe organizacje nonprofit wskazywały kulturę i sztukę (11,9 proc.), a także takie dziedziny jak: edukacja i wychowanie, badania naukowe (10,0 proc.) oraz pomoc społeczna i humanitarna (7,4 proc.). Wyraźnie mniej organizacji zajmowało się sprawami zawodowymi, pracowniczymi i branżowymi (4,3 proc.), rozwojem lokalnym (4,2 proc.) i ochroną zdrowia (4,0 proc.)

Najmniej podmiotów sektora non-profit prowadziło działalność w obszarach takich jak: rynek pracy i aktywizacja zawodowa (1,3 proc. ogółu organizacji rejestrowych), wsparcie trzeciego sektora oraz prawo, jego ochrona i prawa człowieka (po 1,9 proc.). Dziedziną, którą zajmowało się najwięcej organizacji pożytku publicznego była pomoc społeczna i humanitarna - 26,1 proc. ogółu organizacji OPP.

Wśród organizacji zajmujących się ochroną zdrowia większość miała zasięg działalności ogólnokrajowy (33,1 proc.), 23 proc. - wojewódzki, 21,8 proc. - powiatowy, 18,7 proc. - lokalny, a 3,5 proc.- poza granicami kraju.

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz