Sieci apteczne przyjęły Kodeks Etyki

22 Listopada 2018, 11:27 pismo dokument podpis

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET stawiają na samoregulację i wychodzą z inicjatywą Kodeksu Etycznego, która ma wprowadzić do aptek zasady bardziej rygorystyczne niż zapisy obecnie obowiązującego prawa.

Sygnatariusze kodeksu podkreślają, że dokument ma również promować wśród członków PharmaNET zasady uczciwej konkurencji. 

- PharmaNET jest dosyć młodą, ale już na tyle mocną organizacją na rynku farmaceutycznym, że jej członkowie zdecydowali się dołączyć do grona stowarzyszeń posiadających takie samoregulacje – podkreślił Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Dodał również, że decyzja ta wynika m.in. z funkcji apteki, która postrzegana być powinna jako placówka zdrowia publicznego, i jej roli w procesie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego. Organizacja zwróciła również uwagę na rolę farmaceutów i techników farmaceutycznych w systemie dystrybucji leków.

Zero tolerancji dla odwróconego łańcucha

Organizacja zapewnia, że zapisami kodeksu będzie obligować swoich członków m.in. do szczególnej dbałości o przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w swojej bieżącej działalności, a także do stosowania zasady (która już nieformalnie w PharmaNET obowiązuje) - zero tolerancji dla uczestnictwa w nielegalnym procederze wywozu leków.

Wśród zapisów znalazł się również zakaz nakłaniania pacjentów do nabywania leków zbędnych ze względu na ich stan zdrowia. PharmaNET deklaruje, że aptekach należących do jej członków pacjenci mają uzyskiwać wyłącznie rzetelną informację o asortymencie apteki, a personel ma się kierować w swoich działaniach wyłącznie aktualną wiedzą medyczną niezależnie od wpływu mechanizmów rynkowych. 

Kodeks ma również na celu wsparcie szkolenia personelu, w szczególności farmaceutów, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania aktualnej wiedzy medycznej. Samoregulacja nakazuje również firmom członkowskim wdrożenie i stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. 

Karą wykluczenie z PharmaNET-u

W egzekwowaniu zapisów kodeksu mają pomóc kary – w tym wykluczenie z szeregów organizacji. Natomiast sprawy do sądu będą mogli kierować członkowie organizacji oraz jej władze.

– Przyjęcie Kodeksu Etyki to włączenie się PharmaNET do popularnej, zwłaszcza w krajach Zachodu, tendencji do samoregulacji biznesu. Pozostaje mieć nadzieję, że reszta branży będzie dążyć do podobnych, wysokich standardów. Aktualnie bowiem część graczy na rynku dystrybucji leków jest zaangażowana w działania wprost bezprawne, takie jak nielegalny wywóz leków za granicę, co z całą mocą potępiamy – dodaje Marcin Piskorski.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz