W 2017 r. było 38, 43 mln Polaków; ponad pół tysiąca więcej niż rok wcześniej

22 Listopada 2018, 12:04 dane dokumenty raport

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., ogółem liczba ludności w Polsce wynosiła 38,43 mln i było to o 566 osób więcej niż rok wcześniej. Liczba żywych urodzeń wyniosła 401,98 tys., a zgonów - 402,85 tys. Takie dane podał GUS w opublikowanym Roczniku Statystycznym 2018.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., ogółem liczba ludności w Polsce wynosiła 38 433 558. Było to o 566 osób więcej niż rok wcześniej i o blisko 318 tys. więcej niż 10 lat wcześniej, czyli w 2007 r. (38 115 641).

W ubiegłym roku wśród mieszkańców Polski było 18 593 175 mężczyzn oraz 19 840 383 kobiet, a więc na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. W miastach mieszkało 23 109 253 osób, zaś na wsiach - 15 324 305.

Jeżeli chodzi o strukturę wieku to w 2017 r. odsetek osób do 19 roku życia wynosił 20 proc., w wieku 20-44 lata - 36,7 proc., w wieku 45-64 lat - 26,4 proc., a powyżej 65 lat - 17 proc.

Co nas czeka za 30 lat?

Niepokojące są prognozy co do liczby ludności w Polsce w kolejnych latach. W 2020 r. GUS szacuje, że liczba ludności wyniesie 38,138 mln , zaś za 30 lat ubędzie blisko 4,5 mln osób ( 2050 r. - 33, 951 mln), czyli 12 proc. obecnej populacji naszego kraju.

Jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, to w 2017 r. wyniosła ona 403 083, z tego 401 982 to urodzenia żywe. A więc liczba żywych urodzeń wzrosła od poprzedniego roku o blisko 20 tys. (2016 r.- 382 257).

Z kolei liczba zgonów w ubiegłym wzrosła od poprzedniego o blisko 15 tys. i wyniosła 402 852. 

Przyrost naturalny rośnie

W 2017 r. przyrost naturalny wyniósł więc -0,9 tys. Mimo, iż nadal utrzymuje się na "minusie" to i tak wzrósł w porównaniu do lat poprzednich; w 2016 r. wyniósł on: -5,8 tys., a w 2015 r.: - 25,6 tys.

Jeżeli chodzi o główne przyczyny zgonów, to tak jak w latach poprzednich pozostają nimi choroby układu krążenia i nowotwory. 

Jak podaje GUS, przeciętne dalsze trwanie życia wyniosło 73,96 lat dla chłopców urodzonych w 2017 r. oraz 81,82 lat dla  dziewczynek urodzonych w ubiegłym roku.

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz