Problem niedoborów leków nadal wyzwaniem dla Europy

22 Listopada 2018, 12:30 leki

Aż 91,8 proc. farmaceutów szpitalnych w swojej codziennej praktyce zmaga się z niedoborami leków wynika z ankiety przeprowadzonej w 2018 roku przez Europejskie Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (EAHP)). Zdaniem organizacji sytuacja jest na tyle poważna, że Komisja Europejska powinna nie tylko zacząć analizować problem, ale również aktywnie przeciwdziałać niepożądanemu zjawisku.

Uzyskany wynik może niepokoić- szczególnie, że w poprzedniej edycji ankiety (w 2014 roku) problem z dostępnością do leków zgłaszało 86,2 proc. ankietowanych.

Blisko co trzeci ankietowany w 2018 roku farmaceuta wskazywał, że niedobory produktów leczniczych pojawiają się niemal co dzień, 38 proc. wskazało na problemy w skali tygodniowej, a kolejnych 16 proc. w skali miesiąca. Trzy najczęściej wskazywane grupy preparatów to leki przeciwdrobnoustrojowe (77 proc. ankietowanych doświadczyło ich niedoborów), szczepionki (43 proc.) oraz leki onkologiczne (39 proc.). Wśród kolejnych wskazywanych grup znalazły się również preparaty stosowane w anestezjologii, leki kardiologiczne, preparaty stosowane w medycynie ratunkowej oraz hematologii. Co warto podkreślić, każdy z ankietowanych farmaceutów poświęcał średnio 5 godzin tygodniowo na rozwiązywanie problemów związanych z niedoborami. 

Jakich molekuł brakowało najczęściej?

  1. Piperacillin/tazobactam (272 odpowiedzi z 18 państw) 
  2. Szczepionki (144 odpowiedzi z 18 państw) – najcześciej wskazywanymi była szczepionki przeciwko WZW typu B (65 odpowiedzi), przeciwko pneumokokom (27 odpowiedzi), przeciwko gruźlicy (25 odpowiedzi), przeciwko tężcowi (17 odpowiedzi) oraz WZW typu A (17 odpowiedzi). 
  3. Immunoglobuliny – (99 odpowiedzi z 13 państw) 
  4. Cefalosporyny (86 odpowiedzi z 20 państw) – najczęściej wskazywanymi cefalosporynami były Ceftazidime (29),  Cefepime (19), Cefuroxime (16), Cefotaxime (15), oraz Ceftriaxone (7). 
  5. 5.   Gentamycyna (80 odpowiedzi z 7 państw). 
  6. Amoksycylina+ kwas klawulanowy (67 odpowiedzi z 10 państw). 
  7. 7.   Albumina ludzka  (68 odpowiedzi z 12 państw). 
  8. Lidocainaz adrenalizną (68 odpowiedzi z 9 państw). 
  9. Remifentanil (64 odpowiedzi z 13 państw). 
  10. Enoxaparin (58 odpowiedzi z 7 państw)

Ankietowani farmaceuci zwrócili również uwagę na pojawiający się problem niezawodnej komunikacji, która pozwalałaby farmaceutom poznać nie tylko przyczynę istniejących braków leków, ale również prognozowany czas ich trwania i ewentualne rozwiązania, jakie farmaceuci i lekarze mogą podjąć w celu zabezpieczenia kontynuacji farmakoterapii. Stowarzyszenie wezwało poszczególne rządy państw członkowskich, a także Komisję Europejską do podjęcia aktywnych działań mających na celu poprawę komunikacji z farmaceutami szpitalnymi i stworzenie kompleksowej strategii umożliwiającej łatwy przepływ informacji.

Petr Horák, prezydent EAHP, podkreślił, że uzyskane wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że niedobory leków stanowią istotny, ogólnoeuropejski problem, z którym poszczególnym rządom będzie się trudno samotnie uporać. W jego ocenie Komisja Europejska powinna podjąć zdecydowane kroki w celu zbierania informacji na temat czynników powodujących niedobory produktów leczniczych, a także pracować nad rozwiązaniami prowadzącymi do unikania negatywnego dla pacjentów zjawiska. 

 AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz