D. Vujicic o tym czym są innowacje w ochronie zdrowia (wideo)

22 Listopada 2018, 16:16 MSD Denis Vujicic

Obserwujemy, że Polska gospodarka zaskakuje w ostatnich latach. Polska gospodarka stoi na szczycie UE z powodu utrzymującego się 4 procentowego wzrostu PKB rok w rok. Jednak to się nie przekłada na poziom innowacyjności w ochronie zdrowia. Czym właściwie są innowacje w ochronie zdrowia? Jak powinniśmy je traktować?

Czym są innowacje w ochronie zdrowia? Możemy to tłumaczyć dwojako. Jedną z definicji innowacji w ochronie zdrowia jest pojmowanie innowacji jako odkrywczości, które jest właściwie innowacją określoną od odkrycia leku lub szczepionki do sprzedaży i komercjalizacji na rodzimym rynku, w tym przypadku na Polskim. To jest to co my, tak jak i inne firmy farmaceutyczne robią. W czym MSD się wyróżnia to zakres działań i skala inwestycji. Dla przykładu MSD inwestuje 25 proc. swoich rocznych przychodów w działania badawczo-rozwojowe, co pozwala nam napędzać innowacje i wnieść więcej innowacyjnych leków i szczepionek na światowy rynek. 

Drugim konceptem innowacyjności są innowacje w systemie ochrony zdrowia. Kiedy spojrzymy na niedawno ogłoszoną przez rząd Ministra Morawieckiego strategie zrównoważonego rozwoju widzimy, że ochrona zdrowia jest szczególnie istotna dla obecnego stanu rzeczy. Dlaczego tak jest? Ponieważ rząd rozumie, że nie ma rozwoju gospodarczego bez zdrowych obywateli. Nawet minister Łukasz Szumowski definiuje system ochrony zdrowia jako inwestycję, a nie koszt. Jest to bardzo innowacyjne stwierdzenie, ponieważ mówi o profilaktyce. Tak postrzegamy innowacyjną ochronę zdrowia- jako działania prewencyjne, a nie lecznicze. Dla przykładu jak to wygląda w praktyce podam przykład z zakresu szczepień.  Wiemy, że w Polsce hospitalizuje się blisko 50 tys. dzieci rocznie z powodu zarażenia rotawirusami. 50 tys. hospitalizacji dzieci generuje koszt 150 mln zł. Z doświadczenia innych krajów wiemy, że można uniknąć takich kosztów poprzez dodanie szczepień przeciw rotawirusom do kalendarza szczepień ochronnych. Jak to działa? Dane z innych krajów pokazują, że po kilku latach od wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw rotawirusom, poziom hospitalizacji dzieci spadł co najmniej 70 proc. W niektórych krajach współczynnik był nawet wyższy, dla przykładu o 85 proc wskaźnik hospitalizacji spadł w Belgii i nawet o 93 proc. w Finlandii. Wyobraźmy sobie, że jeśli byśmy byli zdolni wprowadzić obowiązek szczepień przeciw rota-wirusom jaki wpływ by to miało na 150 mln zł teraz wydatkowanych przez NFZ. Myślę, że to są właśnie innowacje w systemie ochrony zdrowia, za czym stoi Minister Łukasz Szumowski. 

Obserwujemy, że Polska gospodarka zaskakuje w ostatnich latach. Myślę, że Polska gospodarka stoi na szczycie UE z powodu utrzymującego się 4 procentowego wzrostu PKB rok w rok. Jednak to się nie przekłada na poziom innowacyjności w ochronie zdrowia. Kiedy spojrzymy na innowacyjnośc w zdrowiu, Polska nie znajduje się w czołówce krajów europejskich, a wręcz utrzymuje się w ogonie posiadania dostępu do innowacyjnych terapii. Wydaje mi się, że właśnie to jest powodem, dla którego Polski rząd zdecydował się na zwiększenie nakładów na zdrowie z 4,6 proc do 6 proc PKB, lecz myślę, że w przyszłości możemy zrobić znacznie więcej w tym kierunku.

Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz