Rak gruczołu krokowego - jakie wyzwania, aby podnieść poziom leczenia

22 Listopada 2018, 16:53 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Zniesienie ograniczeń dotyczących stosowania leków w programach lekowych, wprowadzenie rejestru choroby, a także większy nacisk na profilaktykę i wczesne wykrywanie tej choroby - takie zmiany są według ekspertów niezbędne, aby skuteczniej leczyć chorych na raka gruczołu krokowego. 

Prof. Paweł Wiechno z COI w Warszawie, podkreślał w środę podczas posiedzenia sejmowego zespołu ds. onkologii, że rak stercza staje się dominującym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce i ma szansę być nawet przed rakiem płuca.

Jak poinformował, w 2015 r. w Polsce zmarło z powodu raka gruczołu krokowego ok. 4 tys. pacjentów. Dodał, że rak stercza jest chorobą przewlekłą, a mediana przeżycia przy dobrze zaplanowanym leczeniu z przerzutowym nowotworem wynosi 5 lat.

Wskazał, że problemem jest to, że leki dostępne w programach lekowych mają ograniczone wskazania - Większość leków ma szersze rejestracje, niż to, co jest zawarte w programie lekowym - mówił.

Także konsultant krajowy ds. urologii dr Artur Antoniewicz stwierdził, że należy pracować nad tym, aby nie było ograniczeń w dostępności do leków stworzonych sztucznie w zapisach programów lekowych.

- Aby poprawić wyniki leczenia trzeba skupić się w większym stopniu na wykrywaniu choroby we wczesnych stadiach, uleczalnej wówczas głównie metodami chirurgicznymi - mówił. Dodał, że należy to robić przez profilaktyczne programy wczesnego wykrywania. 

- Niezbędny jest też rejestr chorych na raka gruczołu krokowego - podkreślił i podał przykład rejestru szwedzkiego.

Jak mówił, obecnie w Polsce liczba leczonych przez lekarzy POZ pacjentów z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego to 40 tys. osób, a przez specjalistów - 106 tys. chorych., zaś hospitalizowanych rocznie jest 25 tys. pacjentów. - Blisko 60 tys. pacjentów otrzymuje analogi, a koszt refundacji to ok. 100 mln zł - dodał.

Z-ca dyr. departamentu analiz i strategii MZ Kamila Malinowska zapewniła, że stworzenie rejestru pacjentów z rakiem gruczołu krokowego jest w planach MZ na przyszły rok. Zapewniła, że w budżecie są zagwarantowane na ten cel środki.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz