3 grudnia - kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości

26 Listopada 2018, 11:58 AOTMiT

Rada Przejrzystości na posiedzeniu zaplanowanym na 3 grudnia br. ma zająć się m.in. przygotowaniem stanowiska ws. oceny leku Palexia na nowotwory złośliwe. Ponadto Rada ma ocenić zasadność zakwalifikowania do świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego inwazyjnej diagnostyki przedoperacyjnej celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego - umieszczenie elektrod wewnątrzczaszkowych celem długoterminowego monitorowania wideo-ECG.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • CORGARD (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstokurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila,
  • KINIDLNESULFAAT, QUINIDINE SULFATE (chinidinum) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT

Przygotowanie opinii w sprawie oceny jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siły interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej ibrutynib we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku CARBAGLU (kwas kargluminowy) we wskazaniach: acyduria propionowa (ICD-10 E71.1), acyduria metylomelanowa (ICD-10 E71.1).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • lanzoprazolum,
  • omeprazolum,
  • pantoprazolum,

we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego:

„1) INWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRZEDOPERACYJNA CELEM LOKALIZACJI OGNISKA PADACZKORODNEGO – UMIESZCZENIE ELEKTROD WEWNĄTRZCZASZKOWYCH CELEM DŁUGOTERMINOWEGO MONITOROWANIA WIDEO-ECG

2) ZABIEG OPERACYJNY USUNIĘCIA OGNISKA PADACZKORODNEGO (JEDEN ZABIEG) ZE ŚRÓDOPERACYJNYM MONITOROWANIEM ECG TZW. ELEKTROKORTYKOGRAFIA Z ROWNOCZESNYM MONITOROWANIEM FUNKCJONALNYM MÓZGU (MEP, SSEP, BAEP, WYBUDZENIOWO FUNKCJA MOWY)”

we wskazaniu: padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrany na lata 2019-2023, Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 70 roku życia w Gminie Władysławowo, Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w wieku 65 lat i starszych, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia(gm. Niechanowo), Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 r.ż. w Gminie Jastrząb, Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (m. Kraków).

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz