Rzecznik Praw Pacjenta wnioskuje o utworzenie poradni dla stomików

26 Listopada 2018, 12:26 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do ministra zdrowia ws. problemu opieki nad pacjentami z wyłonioną stomią oraz tych, którzy dopiero przygotowują się do wykonania takiego zabiegu. Rzecznik wnioskuje o utworzenia poradni stomijnych działających w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, aby ułatwić tej grupie pacjentów funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia.

 

Według Rzecznika, powinna powstać sieć regionalnych poradni stomijnych (maksymalnie do pięćdziesięciu w kraju) oraz dodatkowo poradni referencyjnych przy klinikach uniwersyteckich i regionalnych centrach onkologii. Jak proponuje B. Chmielowiec, takie poradnie mogłyby spełniać warunki opieki skoordynowanej nad pacjentem ze stomią, a pacjenci mieliby się do nich zgłaszać bez skierowania.

- To bardzo ważne, aby proces właściwej opieki nad stomikiem zaczął się jak najwcześniej.Duże znaczenie ma zarówno konsultacja ewentualnych obaw z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem czy dietetykiem ale także szybki dostęp do wiedzy na temat stomii i metod jej pielęgnacji – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Jak zaznacza Rzecznik, wiedza na temat prawidłowej pielęgnacji stomii i radzenia sobie z ewentualnymi powikłaniami jest niszowa wśród społeczeństwa. W jego opinii, dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie telemedycyny, dzięki której pacjenci mogliby – w wieli przypadkach – zdalnie rozwiać swoje wątpliwości dotyczące wskazanej problematyki.

Ponadto - zdaniem B. Chmielowca - istotne jest poszerzanie wiedzy na temat stomii także wśród pielęgniarek środowiskowych i hospicyjnych.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz