Paragon fiskalny za wizytę a tajemnica lekarska

26 Listopada 2018, 14:38 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

Naczelna Rada Lekarska w liście skierowanym do MF zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W opinii Rady zapis procedur widniejący na paragonie budzi poważne zastrzeżenia w zakresie ochrony danych osobowych pacjenta. 

Wątpliwości lekarzy budzi zapis projektu rozporządzenia zobowiązujący lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację.

Rada przypomina w liście, że identyfikację świadczonych usług medycznych zapewnia nałożony na każdego lekarza i lekarza dentystę obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej szczegółowy zapis wykonanych procedur. Ponadto lekarze zwracają uwagę na to, że szczegółowy opis świadczonej procedury na paragonie fiskalnym "rodzi poważne zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów".  

-Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym - kieruje do MF w liście NRL. Rada proponuje, aby nazwy procedur zastąpić nazwą "usługa medyczna" z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT.

Paragon po zapłacie

W opinii NRL w § 6 ust. 1 pkt 1)  po słowach „paragon fiskalny” należy wykreślić słowa „przed przyjęciem należności”. - Paragon fiskalny jest dokumentem, który służy potwierdzeniu dokonania sprzedaży i w związku z tym powinien potwierdzać zarówno wykonanie usługi, jak również uiszczenie ustalonej ceny. Wprowadzenie obowiązku wydawania paragonu przed przyjęciem należności - stwarza ryzyko, iż nabywca usługi przyjmie paragon bez uiszczenia wynikającej z niego ceny - czytamy. 

źródło: NRL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Olek Wtorek, 27 Listopada 2018, 0:22
Co za bzdury..
Paragon to nie faktura i NIE JEST imienny.