Poznański szpital z dofinansowaniem na nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci

27 Listopada 2018, 12:06 egzoszkielet, rehabilitacja, technologia

Dzięki dofinansowaniu pacjenci Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mogą liczyć na lepszą rehabilitację i nowoczesny sprzęt. 

W poniedziałek Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowę z Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w województwie wielkopolskim”. 

Pieniądze przeznaczone zostaną na modernizację miejsca świadczenia usług zdrowotnych wraz z doposażeniem i wyposażeniem w nowoczesny sprzęt, a także kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb i leczenia rehabilitacyjnego osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Specjaliści podkreślają, że wczesna, kompleksowa i ciągła rehabilitacja jest niezbędna w leczeniu pacjentów z MPD. Kluczowa jest rehabilitacja zaburzeń chodu, w której stosuje się obecnie na świecie zrobotyzowane systemy wykorzystujące m.in. wirtualną rzeczywistość i proprioceptywne sprzężenie zwrotne. 

W projekcie realizowanym przez poznański szpital wykorzystane będą nowoczesne technologie, umożliwiające naukę chodu osobom, u których umiejętności w zakresie poruszania się nie występują lub są zaburzone. W ramach wsparcia stworzone zostaną również warunki do kontynuacji rehabilitacji w miejscu zamieszkania. 

Wartość projektu to ponad 19 mln zł. Ponad 18 mln zł dofinansowane jest ze środków europejskich z WRPO 2014+, a wkład własny szpitala to milion zł. 


źródło: Głos Wielkoposlki 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz