Powstał portal monitorujący dostęp pacjentów do świadczeń onkologicznych

28 Listopada 2018, 12:16

W środę (28.listopada) uruchomiony został portal wskazujący poziom refundacji leków onkologicznych w Polsce zalecanych przez europejskie towarzystwa naukowe - Oncoindex. 

Oncoindex to pierwszy wskaźnik pozwalający na monitorowanie dostępu polskich pacjentów do terapii onkologicznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W ramach projektu Fundacja Onkologiczna Alivia cyklicznie zleca przygotowanie analizy zbieżności schematu leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z wytycznymi ESMO (Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej). Badania naukowe dowodzą, że ich przestrzeganie sprawia, że pacjenci zmagający się z rakiem mogą żyć dłużej.

W ramach projektu Oncoindex monitorowany jest dostęp do leczenia w 19 rodzajach nowotworów. Spośród 88 leków zalecanych przez ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej) do leczenia guzów litych i chorób hematoonkologicznych tylko 15 (17%) jest dostępnych zgodnie ze standardem. Pozostałe są w ogóle nierefundowane (50%) lub dostępne z ograniczeniami, nie mającymi podstaw medycznych i wynikającymi z limitów budżetowych (33%).

Oncoindex może mieć wartość od -100 do 0. Wartość -100 oznacza, że pacjenci nie mają dostępu do żadnego z leków, a wartość zero to sytuacja, w której każdy pacjent może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Dla Polski poziom refundacji oceniono na "-71".

 

Sprawdź, które terapie rekomendują naukowcy w poszczególnych rodzajach raka i które z nich są refundowane w Polsce.

 

Wydatki na leczenie raka rosną bardzo powoli

-Spośród wszystkich sprawdzonych przez nas nowotworów, tylko w przypadku raka jajnika polscy lekarze dysponują pełnym arsenałem leków określonym w międzynarodowych standardach leczenia i mogą leczyć pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną - czytamy w informacji podanej na stronie.

-Polska, jako jedno z ostatnich państw w Europie, nie przyjęła dokumentu określającego strategię walki z rakiem. Polscy chorzy mają prawo (zapisane w ustawie o prawach pacjenta) do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Nie istnieje jednak żaden publiczny wskaźnik przestrzegania tego przepisu - donoszą autorzy projektu Oncoindex. - Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na leczenie chorób nowotworowych w 2017 r. 6,55 mld zł. Wzrost wydatków w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł mniej niż 1%. Tymczasem wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych, których używanie prowadzi do wielu przypadków raka, wynoszą rocznie prawie 18 mld zł. Nasuwa się pytanie – dlaczego państwo polskie nie sfinansuje leczenia chorych na nowotwory z tych pieniędzy? - czytamy.

 

Wczoraj ministerstwo opublikowało informację, w której stwierdza, że dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematooonkologicznych jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia i systematyczne się zwiększa

źródło: Oncoindex

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz