Całościowa Ocena Geriatryczna – czy wymaga zmian?

28 Listopada 2018, 15:32 inwalida senior

O propozycjach zmian dotyczących Całościowej Oceny Geriatrycznej, aby móc wcześniej wykrywać i zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego debatowano we wtorek 27 listopada w siedzibie ministerstwa zdrowia.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Policy Dialogue, współfinansowanego z funduszy europejskich. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski, Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji, Tomasz Kostka, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Geriatrii, Ewa Kądalska, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego,  Joanna Kilkowska, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej MZ, Marcin Rynkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MZ, Dariusz Poznański, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, Małgorzata Michalska, Wydział Zdrowotnej Polityki Senioralnej Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, Kamila Malinowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii MZ, Katarzyna Przybylska, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ, Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Robert Olszewski, Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki w NIGRiR, Andrzej Śliwczyński, z-ca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii NFZ, Kamila Sujkowska, Dyrektor Departamentu Taryfikacji AOTMiT, Dorota Sienkiewicz, EuroHealthNet oraz Anna Kozieł, Senior Health Specjalist at the World Bank.

Spotkanie odbyło się pod hasłem: Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego oraz układu oddechowego i ich następstwom przez wzbogacenie karty Całościowej Oceny Geriatrycznej o 2 badania mogące służyć do przesiewowego wykrywania oraz monitorowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz przewlekłej niewydolności serca: spirometrię oraz badanie hormonu nt-proBNP i Obydwa schorzenia są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dr n. med. Marek Tombarkiewicz podkreślił, że jest to niezwykle ważne, aby dyskutować nad najlepszymi rozwiązaniami i propozycjami zmian w karcie Całościowej Oceny Geriatrycznej, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i starzenie się polskiego społeczeństwa. - Te zmiany, które chcemy wprowadzać dzięki udziałowi w projekcie, idą w kierunku poprawy opieki geriatrycznej w Polsce – mówił.

Argumenty na rzecz wprowadzenia do COG badania nt-proBNP przytoczył prof. nadzw. dr hab. med. Robert Olszewski, kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR, który jest jednocześnie specjalistą w dziedzinie kardiologii. Natomiast korzyści ze wzbogacenia karty COG o badanie spirometryczne przedstawił prof. dr hab. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc i geriatrii.

Krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii prof. dr hab. med. Tomasz Kostka przypomniał, że Całościowa Ocena Geriatryczna to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny niezbędny do oceny sytuacji biopsychospołecznej seniora. - Chodzi o dalsze wdrażanie kompleksowej  opieki geriatrycznej do naszych szpitali. Mamy szereg problemów z wdrażaniem procedur, które na świecie uznawane są za skuteczne. Oczekuję więc na konstruktywne wnioski - mówił.

Jak poinformował, w Polsce rocznie wykonuje się COG u ok. 10 tys. pacjentów. Według T. Kostki, to mała kropla w skali potrzeb, ponieważ jak podkreślał korzyści z przeprowadzenia tej procedury, zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu, zostały wielokrotnie udowodnione, m.in. pacjenci mają lepsze rokowania czy zmniejszone ryzyko ponownej rehabilitacji. Konsultant wskazywał, że barierą jest obecnie m.in. zbyt mała liczba geriatrów.

Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Pani dr n. med. Ewa Kądalska omówiła krótko sytuację kadrową pielęgniarek o specjalności geriatrycznej w kraju oraz podkreśliła znaczenie udziału przeszkolonego personelu pielęgniarskiego w prawidłowym wykonywaniu badań i uzupełnianiu karty COG.

Uczestnicy debaty przedstawiali propozycje zmian dotyczących COG m.in. włączenie kolejnych badań, aby umożliwić wcześniejsze wykrywanie chorób układu sercowo-naczyniowego, a także układu oddechowego, które w dużej mierze dotyczą osób starszych. Rozmawiano także o możliwości rozszerzenia katalogu osób, które mogłyby wykonywać badania w ramach COG.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz