Dziś trzecia konferencja w ramach "Wspólnie dla Zdrowia"

29 Listopada 2018, 9:23 wspólnie dla zdrowia

Dziś (29. listopada) w Łodzi odbędzie się kolejna konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.  Tematyką spotkania będą kwestie zarządzania na różnych szczeblach opieki zdrowotnej.

 

 

Debata Wspólnie dla Zdrowia to cykl 7 konferencji  związanych z szerokopojętym zdrowiem publicznym. Konferencja „Własność, odpowiedzialność, zarządzanie” będzie obejmowała 3 główne tematy z zakresu organizacji: podstawowe zabezpieczenie zdrowotne, opieka wysokospecjalistyczna oraz zasady zarządzania poszczególnymi piętrami opieki zdrowotnej. 

Konferencja będzie podsumowaniem przeprowadzonych przez zespół ekspertów dyskusji w zakresie m.in. sytuacji i zdefiniowania potrzeb opieki koordynowanej,  zasad zarządzania placówkami medycznymi, a także podjęte zostaną tematy m.in. w zakresie centralizacji i decentralizacji w systemie ochrony zdrowia.  – zapowiedział prof. Paweł Górski, przewodniczący Prezydium Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Podstawowe zabezpieczenie zdrowotne

Podczas części debaty poświęconej podstawowym zabezpieczeniem zdrowotnym omawiane będą kwestię AOS i POZ oraz „brakujących elementów jakim jest m.in. domowa opieka nad pacjentami niesamodzielnymi”.  – W przeciwieństwie do Polski, duch rozwiązań opieki koordynowanej na świecie dynamicznie się rozwija. Należy wypracować rozwiązania dla pacjentów, którym możemy świadczyć usługi w domu nie obciążając systemu niepotrzebnym pobytem w szpitalu – przekonywał prof. hab. Grzegorz Gielerak.

Debata będzie obejmowała również kwestię dysproporcji pomiędzy dostępem do świadczeń jakie wykształtowały się w obszarach peryferyjnych, a wielkich miastach. –Konstytucja gwarantuje nam równy dostęp do ochrony zdrowia, a ten zapis nie wszędzie i we wszystkich regionach jest uskuteczniany – mówił.

Optymalizacja finansowania w opiece wysokospecjalistycznej

-W formacie panelu o opiece wysokospecjalistycznej będziemy chcieli skupić się na kwestii finansowania opieki zdrowotnej. W jaki sposób wydajemy publiczne pieniądze na finansowanie świadczeń zdrowotnych i co zrobić, aby je zoptymalizować by pozostały gwarantem efektywnej opieki zdrowotnej – mówił dr Andrzej Zapaśnik. Sporo czasu poświęcone zostanie także na zagadnienia dot. organizacji i zarządzania co wymaga m.in. odpowiednich systemów informatycznych, organizacji pracy, ale także systemów monitorowania efektywności świadczeń medycznych i przepływu finansowania. –Będziemy także podejmować tematy w zakresie kadr wspierających działalność personelu medycznego, tzw. Administratorów dokumentacji medycznych. Bez wsparcia tych osób nie będziemy w stanie efektywnie wykorzystywać już ograniczonych zasobów pracowników medycznych– zapowiedział.

Decentralizacja/centralizacja w ochronie zdrowia

-Biorąc pod uwagę rozbudowaną strukturę instytucjonalną działającą w regionach lokalnych i regionalnych zawęzić część debaty do kwestii centralizacji i decentralizacji struktur zajmujących się ochroną zdrowia. – zapowiedziała dr hab. Iwona Kowalska-Bobko. 

 -Będziemy prezentować rewolucyjne rozwiązania,  które mają pokazać pewien pomysł na regionalizację w systemie ochrony zdrowia w Polsce, czyli zwiększenie uprawnień instytucji regionalnych, które byłyby odpowiedzialne za koordynację, a także przejęcie funkcji właścicielskich w stosunku do podmiotów leczniczych – mówiła dr hab. Iwona Kowalska-Bobko  –Przedstawimy również wizję płatnika, który zgodnie z zaleceniami Banku Światowego powinien zajmować się dystrybucją składki, natomiast alokacja środków powinna być ustalana lokalnie – dodała.  

-Przed nami ważne 6 miesięcy, które powinny zakończyć się ramowym dokumentem  strategicznym opisującym przyszłość systemu ochrony zdrowia, który jest w stanie zdołać największym wyzwaniom. Nie tylko kwestii demograficznej, ale także rosnącym potrzebom spoęłcznym, brakującym kadrom medycznym, zmian zachowań prozdrowotnych obywateli i wciąż ogromnego zapotrzebowania środków finansowych na zdrowie, które będzie rosło wraz z postępem technologicznym –mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

 JK 

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz