Tydzień w pigułce

03 Grudnia 2018, 9:02 kalendarz

Poniedziałek:

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2018 w dniu 03.12.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • CORGARD (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstokurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila,
  • KINIDLNESULFAAT, QUINIDINE SULFATE (chinidinum) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT

Przygotowanie opinii w sprawie oceny jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siły interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej ibrutynib we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku CARBAGLU (kwas kargluminowy) we wskazaniach: acyduria propionowa (ICD-10 E71.1), acyduria metylomelanowa (ICD-10 E71.1).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • lanzoprazolum,
  • omeprazolum,
  • pantoprazolum,

we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego:

„1) INWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRZEDOPERACYJNA CELEM LOKALIZACJI OGNISKA PADACZKORODNEGO – UMIESZCZENIE ELEKTROD WEWNĄTRZCZASZKOWYCH CELEM DŁUGOTERMINOWEGO MONITOROWANIA WIDEO-ECG

2) ZABIEG OPERACYJNY USUNIĘCIA OGNISKA PADACZKORODNEGO (JEDEN ZABIEG) ZE ŚRÓDOPERACYJNYM MONITOROWANIEM ECG TZW. ELEKTROKORTYKOGRAFIA Z ROWNOCZESNYM MONITOROWANIEM FUNKCJONALNYM MÓZGU (MEP, SSEP, BAEP, WYBUDZENIOWO FUNKCJA MOWY)”

we wskazaniu: padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

13:30 Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku 

Spotkanie robocze.
 
Wtorek:

16:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowychRozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 2770).
 
 
18:30 Komisja Polityki Senioralnej 

Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 
Środa
12:00Komisja Zdrowia (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017).
 
15:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii 
Leczenie raka płuca w Polsce - obraz realny
 
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz