Rada Przejrzystości oceni lek stosowany m.in w nowotworach złośliwych

03 Grudnia 2018, 10:58 leki

Dziś (poniedziałek 3.12) zbierze się Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Porządek obrad obejmuje m.in. przygotowanie stanowiska ws. oceny leków stosowanych w przypadku: nowotworów złośliwych, nadciśnienia tętniczego czy padaczce lekoopornej. 

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • CORGARD (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstokurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila,
  • KINIDLNESULFAAT, QUINIDINE SULFATE (chinidinum) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu mutacji KCNT

Przygotowanie opinii w sprawie oceny jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siły interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej ibrutynib we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku CARBAGLU (kwas kargluminowy) we wskazaniach: acyduria propionowa (ICD-10 E71.1), acyduria metylomelanowa (ICD-10 E71.1).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • lanzoprazolum,
  • omeprazolum,
  • pantoprazolum,

we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego:

„1) INWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRZEDOPERACYJNA CELEM LOKALIZACJI OGNISKA PADACZKORODNEGO – UMIESZCZENIE ELEKTROD WEWNĄTRZCZASZKOWYCH CELEM DŁUGOTERMINOWEGO MONITOROWANIA WIDEO-ECG

2) ZABIEG OPERACYJNY USUNIĘCIA OGNISKA PADACZKORODNEGO (JEDEN ZABIEG) ZE ŚRÓDOPERACYJNYM MONITOROWANIEM ECG TZW. ELEKTROKORTYKOGRAFIA Z ROWNOCZESNYM MONITOROWANIEM FUNKCJONALNYM MÓZGU (MEP, SSEP, BAEP, WYBUDZENIOWO FUNKCJA MOWY)”

we wskazaniu: padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz