GUS: Liczba studentów uniwersytetów medycznych wzrosła

04 Grudnia 2018, 13:43 Lekarze

W roku akademickim 2017/2018 w 397 szkołach wyższych studiowało 1,29 mln studentów,  w tym na  uniwersytetach medycznych kształciło się 64,3 tys. studentów. O ile ogólna liczba studentów systematycznie spada, to na uniwersytetach medycznych liczba studentów wzrosła o 3,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego – wynika z najnowszego raportu GUS o uczelniach wyższych.

W roku akademickim 2017/18 w 397 szkołach wyższych studiowało 1291,9 tys. studentów – o 292,9 tys. mniej niż w roku akademickim 2000/01. Największą grupę stanowili studenci uniwersytetów – 389 tys. (spadek o 3,6 proc. w stosunku do roku akademickiego 2016/17) oraz wyższych szkół technicznych – 258,0 tys. (spadek o 9,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku akademickiego). Nadal dużą popularnością cieszyły się wyższe szkoły ekonomiczne, chociaż liczba kształcących się w nich studentów systematycznie malała.

Natomiast na uniwersytetach medycznych kształciło się 64,3 tys. studentów, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego, gdy na tym typie uczelni studiowało 62,3 tys. studentów. W roku akademickim 2015/2016 było to 60,6 tys. studentów, z kolei w roku 2010/2011 – 62 tys., 2005/2006 – 48,8 tys., a w 2000/2001 – 29,5 tys.

Ilu absolwentów?

W roku akademickim 2016/17 szkoły wyższe opuściło 387,5 tys. absolwentów (w roku poprzednim 364,6 tys.). Najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach związanych z biznesem i administracją (20,5 proc.). Odsetek absolwentów na kierunkach inżynieryjno-technicznych osiągnął 10,8 proc., społecznych – 9,9 proc., pedagogicznych – 8,7 proc. oraz medycznych – 8,2 proc.

Studia podyplomowe – co piąty student na kierunku medycznym

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/18 w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 1,5 tys. i wyniosła 159,5 tys.

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku poprzednim, cieszyły się kierunki, należące do podgrup: - pedagogicznej – 47,6 tys. słuchaczy (29,8 proc. ogółu słuchaczy), - biznesu i administracji – 34,8 tys. słuchaczy (21,8 proc.), - medycznej – 34,3 tys. słuchaczy (21,5 proc. wszystkich słuchaczy).

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na uniwersytetach medycznych w roku akademickim 2017/2018 wyniosła w sumie 1538, zaś w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego –  26,848. Rok wcześniej było to odpowiednio 1635 i 25660 osób.

Doktoranci na kierunkach medycznych

W roku akademickim 2017/18 na studiach doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczyło łącznie 41,3 tys. osób. Największa liczba doktorantów kształciła się w dziedzinach: nauki humanistyczne (7,4 tys.), nauki techniczne (6,7 tys.), nauki społeczne (4,3 tys.), nauki prawne (3,5 tys.), ekonomiczne (3,5 tys.) oraz nauki medyczne (3,3 tys.).

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz