Warszawa wprowadzi instytucję "koronera"?

05 Grudnia 2018, 11:04 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaapelował do Okręgowej Izby Lekarskiej o wsparcie w zorganizowaniu instytucji "koronera".

W związku z powtarzającymi się sytuacjami dot. problemu stwierdzenia zgonów osób, co do których nie można określić lekarza, który leczył je w ostatniej chorobie m.st. Warszawa podjęło próbę zorganizowania instytucji tzw. "koronera - czytamy w liście skierowanym do Prezesa ORL.

Przedstawiciele Biura Polityki Zdrowotnej w Warszawie podkreślają, że realizacja zadania jest znacznie utrudniona ze względu na brak regulacji w przepisach, o które wielokrotnie występowano do MZ. 

Przypomijmy, że o wprowadzenie instytucji koronera apelował także Rzecznik Praw Pacjenta. 

- W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że prowadzone są prace legislacyjne w zakresie kompleksowego uregulowania tego zagadnienia. Mając jednak na uwadze konieczność skorelowania tych regulacji z przygotowanymi rozwiązaniami systemowymi, w tym, w zakresie funkcjonowania karty zgonu, należy przyjąć, że ich termin wejścia w życie będzie określony nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 roku – wskazano w piśmie Ministra Zdrowia do Rzecznika Praw Pacjenta - informuje RPP.

Miasto planuje powierzenie stworzenia instytucji koronera jednemu z nadzorowanych podmiotów leczniczych. "Część organizacyjną można uznać za przygotowaną jednak trudności pojawiają się jeśli chodzi o zabezpieczenie lekarskie tego przedsięwzięcia". 

Miasto zwróciło się do Izby o wsparcie w poszukiwaniu lekarzy niezbędnych do realizacji danego zadania.

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz