M. Sobotka: potrzebne doprecyzowanie przepisów dot. dyżurów rezydentów na SOR-ach

05 Grudnia 2018, 15:07 Lekarz rezydent

Niezbędne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących pełnienia przez rezydentów dyżurów na SOR-ach i w Izbach Przyjęć – podkreślił w rozmowie z Polityką Zdrowotną przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Marcin Sobotka i poinformował, że taki postulat został przedstawiony na wtorkowym spotkaniu w ministerstwie zdrowia.

- Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany, które nie idą w duchu zmian zawartych w porozumieniu. Nie są one do końca przemyślane i niosą ryzyko że lekarze rezydenci po III roku specjalizacji będą delegowani na SOR-y do pełnienia samodzielnych dyżurów. Chodzi o podpisane przez ministra zdrowia w połowie listopada zmiany w programach specjalizacji.

- Uzgodniliśmy, że to nie tak ma funkcjonować. Według Ministerstwa obecne przepisy oznaczają pracę rezydentów na SOR pod nadzorem, ale według nas zapis nie jest tak jasny – podkreślił.

Jak zaznaczył, rezydenci na SOR-ach powinni realizować dyżury towarzyszące, powinni pracować pod nadzorem i tylko w swojej dziedzinie. - Tymczasem lekarz na SOR-ze zajmuje się wszystkim, przypadkami ze wszystkich dziedzin - dodał.

Kolejne spotkanie, na którym mają zostać przedstawione analizy prawne w tym zakresie ma się odbyć jeszcze przed świętami. Na spotkaniu mają być omówione także kwestie zmian, które zostaną zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, nad którym obecnie pracuje resort zdrowia, a także Państwowego Egzaminu Modułowego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz