Nowy podzieał kompetencji w MZ

06 Grudnia 2018, 16:48 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek (6. grudnia) zarządzenie ws. nowego podziału kompetencji. Jedną ze zmian jest m.in. przejęcia od wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko przez wiceministra Zbigniewa Króla nadzoru nad Departamentem Marki i Dziecka w MZ.

Poza tym zmiany w nowym podziale kompetencji przewidują:

Nadzór wiceministra Sławomira Gadomskiego nad:

 • Centrum Onkologii - instytutemtu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wcześniej Z. Król.
 • Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, wcześniej Z. Król.
 • instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, wcześniej Z. Król.
 • instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, wcześniej Z. Król.
 • instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wcześniej J. Szczurek-Żelazko.
 • Narodowego instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,  wcześniej J. Szczurek-Żelazko.

Nadzór wiceministra Zbigniewa Króla nad:

 • Departamentem Matki i Dziecka
 • instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

Ponadto podsekretarza stanu Marcina Czecha w przypadku nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski. Wcześniej  M. Czecha zastępował Z. Król

Całe zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz