NFZ przekazuje 400 mln zł oddziałom. Jest zgoda MF. Na co trafią?

06 Grudnia 2018, 18:24 pieniądze

Ponad miesiąc temu Rada Funduszu i posłowie zgodzili się na zmianę tegorocznego planu finansowego NFZ. Potrzebna była "parafka" resortów finansów oraz zdrowia. Jest, ale na inną kwotę. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się zarządzenie prezesa Funduszu w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2018 rok.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok zwiększa się pozycję B2 - „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” - w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 400 mln zł "z przeznaczeniem na indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej".

Ile na POZ?

Tegoroczne wydatki na podstawową opiekę zdrowotną wzrosną o 237,5 mln zł. W sumie mają wynieść w skali roku 10,94 mld zł. 

AOS skromnie, szpitale nieco lepiej

Dodatkowy milion złotych trafi na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Z kolei leczenie szpitalne będzie mieć budżet wyższy o 46,9 mln zł. 

Rehabilitacja: zmiana symboliczna

Na rehabilitację trafić ma o 800 tys. zł więcej. 

O 1 mln zł więcej będzie na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Więcej na refundację leków w aptekach

O blisko 41 mln zł wzrośnie refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

Zgodnie z algorytmem

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego (400 mln zł) pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018.

Każdemu oddziałowi przyznano na świadczenia dodatkowe 0,5 proc. pieniędzy (będą mieć 100,5 proc. dotychczasowego planu). 

Jak miało być?

Zgodnie z zaakceptowaną przez posłów pod koniec października zmianą planu na świadczenia zdrowotne trafić miało w tym roku o 681,5 mln zł więcej biorąc pod uwagę cały plan centrali i oddziałów. Ale do oddziałów miało trafić o 5 mln zł więcej, a centrala miała o tyle mieć uszczuplone finanse. 

Przewidywano, że największy wzrost będzie w POZ - o 332 mln zł, co oznacza 3,1 proc. więcej. Także na leczenie szpitalne nakłady wzrosną o 0,26 proc. Z tego 1 mln zł dodany będzie do programów lekowych, a 4 mln zł do chemioterapii.  Po milionie trafi też na psychiatrię i rehabilitację leczniczą. 

Zmiana planu finansowego NFZ z akceptacją posłów i Rady Funduszu. Ile mln zł?

AK

Zobacz także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Joe Black Piątek, 07 Grudnia 2018, 9:19
a kolejki w rehabilitacji coraz dluzsze