Tydzień w pigułce

10 Grudnia 2018, 8:20 kalendarz

W poniedziałek

11:30Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G) 

Rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób głuchych i niedosłyszących.

13:30Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (sala im. Zofii Moraczewskiej - nr 25, bud. G)

 Przedmiotem spotkania będzie raport NIK o pomocy w zatrudnianiu niepełnosprawnych - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

We wtorek

Sejm:

11:00Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień (sala nr 307, bud. B) 

Profil absolwenta specjalistycznego szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

16:00Komisja Polityki Senioralnej (sala im. Gabriela Narutowicza - nr 22, bud. G)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

 Senat:

 

Komisja Zdrowia
godz. 10.00, sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk senacki nr 1045, druk sejmowy nr 3017, 3068 i 3068-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1043, druki sejmowe nr 1998 i 3019)

Komisja Zdrowia
godz. 12.30, sala 182

Informacja na temat sytuacji pacjentów chorych na marskość wątroby oczekujących na przeszczep wątroby i wprowadzenie programu lekowego – leczenie przewlekłej encefalopatii wątrobowej.

W środę

12:00Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zdrowia (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G) 

„Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej”.

W czwartek

 

12:00Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny; Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk (sala nr 307, bud. B)

Zmiana zasad korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego.

12:00Komisja Zdrowia (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat zapobiegania i leczenia depresji

- przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz