Zarządzenie NFZ ws. umów na realizację trombektomii mechanicznej

10 Grudnia 2018, 10:38 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Określenie zasad koniecznych do sprawozdania i rozliczania świadczeń, a także wzoru umowy - zawiera m.in. zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Zarządzenie, które NFZ opublikował w piątek (7 grudnia br.) popołudniu, ma na celu określenie zasad koniecznych do sprawozdania i rozliczania świadczeń, określenie wzoru umowy o realizację świadczeń w przedmiotowym zakresie oraz wniosku o zawarcie umów o realizację przedmiotowego programu pilotażowego. Na podstawie niniejszej regulacji Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przeprowadzał działania zmierzające do zawarcia umów na realizację świadczeń w ramach programu pilotażowego. Zarządzenie również określa wzór sprawozdania.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz