Klimat ma znaczenie

10 Grudnia 2018, 13:05 smog powietrze

W ramach trwającego w Katowicach Szczytu Klimatycznego COP24 odbył się „Dzień Zdrowa i Klimatu na COP24”, w którym aktywnie uczestniczyli lekarze i naukowcy badający wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi.

Spotkanie poświęcone zmianom klimatu i zdrowiu otworzyła dr Maria Neira - dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Środowiska i Determinantów Społecznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO. W trakcie konferencji dr hab. n.med. Tadeusz Zielonka z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc podkreślił, że skutki zmiany klimatu zabijają ludzi, a przedstawiciele sektora ochrony zdrowia powinni otwarcie o tym problemie rozmawiać. 

- Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na lekarzy obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa na m.in. zagrożenia ekologiczne. Niestety w Polsce nie ma to potwierdzenia w rzeczywistości- przyznał ekspert. Dlatego też zdaniem Tadeusza Zielonki – społeczeństwo potrzebuje świadomych i aktywnych lekarzy zaangażowanych w mówienie o prawdziwych problemach środowiskowych świata, które w ocenie eksperta zbyt często pozostają pomijane, a ich znaczenie umniejszane. 

Oddychamy i chorujemy

Jednym z aktywnych uczestników tegorocznego Szczytu Klimatycznego był dr Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego i zespołu doradczego przy Ministrze Zdrowia do spraw wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. W trakcie obrad zaprezentował on wyniki wspólnych badań, jakie badacze WIM prowadzą z naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

- Analizie poddano dane z Narodowego Funduszu Zdrowia oceniając związek między poziomem zanieczyszczeń obecnych w Warszawie w latach 2015-2017 a ostrymi incydentami oddechowymi (nasilona duszność) zmuszającymi chorych do korzystania z pomocy doraźnej i hospitalizacji. Badania naukowców z WIM udowodniły że istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy incydentami smogowymi a występowaniem ostrych objawów ze strony układu oddechowego (kaszel, duszności), powodujących zwiększoną ilość zgłoszeń do SOR oraz hospitalizacji z powodu astmy. Jednoczasowe występowanie kilku zanieczyszczeń powietrza (PM,C6H6,N02,O3, So2) w szczególny sposób przyczynia się do wzrostu ilości osób zgłaszających się do szpitali z dusznością i kaszlem- czytamy w komunikacie.

Cierpią nie tylko płuca

Negatywne efekty zmian klimatu odbijają się nie tylko na pacjentach zmagających się z chorobami płuc, ale również na innych grupach chorych.

- Fala upałów to nie tylko większe ryzyko zawału serca ale i znacząco gorsze efekty jego leczenia - prof. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca. Dodał, że globalne ocieplenie dosłownie zabija.

Problematycznymi efektami zmian klimatycznych są również zmieniające się zasięgi występowania np. gatunków owadów i pajęczaków – co w efekcie może przynieść do Europy ryzyko np. malarii. W ocenie dr hab. Zbigniewa Karaczuna – z Katedry Ochrony Środowiska SGGW - w Polsce efektem ocieplenia klimatu są coraz częściej notowane przypadki boreliozy.

Środowisko oczekuje działania

- Możemy zmienić obraz Europy ze "wspólnoty węgla i stali" na "wspólnotę krzemu i ekologii" - nie rezygnując z cywilizacyjnych rozwiązań technologicznych poprawiających jakość życia – ocenił dr Tadeusz Jędrzejczyk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreślił również, że spalanie paliw kopalnych globalnie i lokalnie wpływa na stan zdrowia publicznego.

- Należy konsekwentnie podnosić świadomość na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia i promować dobre praktyki. Bardzo ważne jest, by Ministerstwo Energii uwzględniało głos ekspertów zdrowia – ocenił prof. Wojciech Hanke, Krajowy Konsultant Zdrowia Środowiskowego.

 AM

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz