Koniec z darmowym stażem farmaceutów?

12 Grudnia 2018, 13:10 farmaceuta apteka leki

Studenci farmacji z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaapelowali do Łukasza Szumowskiego o zmianę dotychczasowych zasad prowadzenia stażu zawodowego. W ocenie studentów ich półroczna praca powinna być wynagradzana.

- Doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że bezpłatna sześciomiesięczna praktyka w aptece (…) jest nieadekwatna do wiedzy i potrzeb finansowych stażystów – argumentują studenci w petycji przesłanej do Ministerstwa Zdrowia. Podkreślają, że z każdym rokiem niezadowolenia praktykantów wzrasta – ponieważ jak wyliczyli – odbycie obowiązkowego stażu wymaga od nich pracy w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie – czyli w sumie 960 godzin w ciągu pół roku. W efekcie studenci wskazują, że muszą liczyć na wsparcie ze strony rodziny bowiem wymiar stażu uniemożliwia im podjęcie normalnej pracy w pełnym wymiarze godzin.

- Jest to dla nas sytuacja upokarzająca, że w wieku 24, 25 lat nadal musimy korzystać z pomocy rodziny lub podejmować prace dorywcze często nie mające nic wspólnego z naszym wykształceniem- oceniają studenci.

Niejasny status stażystów

Zdaniem przyszłych farmaceutów problematyczne jest również to, że odbywając staż są studentami, którzy jednocześnie nie mogą korzystać z takich samych przywilejów jak inni koledzy – chodzi m.in. o okresy wolne od zajęć w trakcie ferii czy świąt.

-Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 roku, praktykant odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem jedynie sobót, niedziel i świąt. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla studentów stażystów/praktykantów- oceniają autorzy petycji.

Brak wynagrodzenia zniechęca

Odbywanie bezpłatnej praktyki po obronie pracy magisterskiej jest również czynnikiem, który w ocenie przyszłych farmaceutów – zniechęca ich do podjęcia kształcenia na tym kierunku. W efekcie autorzy petycji wskazują, że rynek został wysycony technikami farmacji, podczas gdy prawdziwe braki kadrowe dotyczą magistrów farmacji niezbędnych do funkcjonowania placówek aptecznych.

- Po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej posiadamy wiedzę farmaceuty. W czasie studiów odbywamy także zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu farmaceuty w aptece. Zatem rozpoczynając staż nie nabywamy nowej wiedzy z dziedziny, jaką jest farmacja, a jedynie ją doskonalimy – podobnie do naszych kolegów lekarzy – argumentują przyszli aptekarze jednocześnie wskazując, że medycy za analogiczną pracę wykonywaną tuż po studiach otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ponad 2 tys. złotych. 

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz