MZ wprowadza Kartę Indywidualną Ratownika Medycznego. Rozporządzenie trafiło do konsultacji

10 Grudnia 2015, 12:20 ministerstwo

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.

 

Projekt rozporządzenia wprowadza wzór karty indywidualnej ratownika medycznego, która jest wzorowana na karcie medycznych czynności ratunkowych. Celem zmiany jest umożliwienie dokumentowania świadczeń udzielanych przez ratownika medycznego, w podmiotach nie będących podmiotami leczniczymi.

Jak czytamy w uzasadnieniu, ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewidywała wykonywanie zawodu ratownika medycznego głównie w zespole ratownictwa medycznego oraz szpitalnym oddziale ratunkowym. Na przestrzeni lat zawód ten został wprowadzony m. in. do ratownictwa górskiego, ratownictwa wodnego oraz do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

Liczba ratowników medycznych, jak również zmiana zasad ich kształcenia (wprowadzono możliwość kształcenia wyłącznie na poziomie studiów wyższych) spowodowała konieczność zmiany przepisów w zakresie możliwości samodzielnego wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 25 września 2015 r. zezwoliła ratownikom medycznym na wykonywanie zawodu poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ratownik medyczny otrzymał możliwość wykonywania zawodu m. in. w podmiotach leczniczych, w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej nie będących podmiotami leczniczymi. Ta sytuacja spowodowała konieczność opracowania dokumentu, w którym odnotowywane będą świadczenia udzielane przez ratownika medycznego, z wyłączeniem podmiotów leczniczych, w których funkcjonuje dokumentacja medyczna na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 28 grudnia 2015 r.

AG

Źródło: rcl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz