Projekt wprowadzający 6 dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek - do konsultacji

13 Grudnia 2018, 14:11 pielęgniarka doktor dokumentacja

Wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla pielęgniarek i położnych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który w czwartek został skierowany do konsultacji społecznych.

Zmiana jest realizacją jednego z zapisów porozumienia zawartego 9 lipca br. pomiędzy ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i Narodowym Funduszem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym  Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Projektowana zmiana przewiduje wprowadzenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dnia roboczych rocznie, który będzie płatny według zasad obowiązujących przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Urlop szkoleniowy skierowany jest do pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy (tj. szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy dokształcające), zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych przez pielęgniarkę i położną na danym stanowisku pracy.

Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji. 

Jak czytamy w OSR, prognozowana liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w 2019 r. to 175,3 tys., zaś położnych - 22,3 tys. 

Uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać przez 7 dni.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz