Trombektomia mechaniczna: NFZ uelastycznia przepisy sprzed tygodnia

13 Grudnia 2018, 14:30 NFZ

Jest zmiana programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Czego dotyczy?

Ukazało się zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Wprowadzono zmiany w zakresie § 7 ust. 1 dotyczącego okresu zobowiązania finansowego. Modyfikacja przepisu ma na celu umożliwienie zawarcia umowy w sposób elastyczny, tak aby można było dokonać tej czynności po dniu 1 grudnia 2018 r.

Nowy zapis brzmi:

"„1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu ustala z wnioskodawcą kwotę zobowiązania na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2020 r.”;

Ponadto, dokonano zmiany w załączniku nr 3 – wniosek o zawarcie umowy, którego forma została uproszczona i dostosowana do świadczenia opieki zdrowotnej, tj. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz