Kardiolodzy: szczepionki to bezpieczeństwo

13 Grudnia 2018, 14:56 szczepienie

Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zabrali głos w sprawie szczepień ochronnych. Ich zdaniem decyzje o rezygnacji z immunizacji są całkowicie pozbawione racjonalności.

Zarząd PTK jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem Sejmu, który w listopadzie odrzucił obywatelski projekt ustawy znoszącej obowiązek szczepień ochronnych. Środowisko kardiologów wyraźnie podkreśliło, że pełna realizacja obowiązku leży zarówno w interesie osób szczepionych, jak również jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego dla całego społeczeństwa, które w ten sposób jest chronione przed chorobami zakaźnymi.

- Obawy osób podważających zasadność szczepień nie znajdują oparcia w wynikach badań naukowych, które potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność szczepień. Decyzja o rezygnacji ze szczepień pozbawiona jest racjonalności i znajomości korzyści płynących z możliwości zapobiegania chorobom zakaźnym z ich potencjalnymi powikłaniami, w tym w części przypadków tymi ze strony układu krążenia- podkreślili prof. dr hab. Piotr Ponikowski, prezes PTK, oraz prof. dr hab. Piotr Jankowski, sekretarz towarzystwa.

W ocenie władz PTK edukacja społeczeństwa w zakresie zachowań prozdrowotnych, a także tych ryzykownych, jest niewystarczająca. W ocenie ekspertów tego typu działania oprócz gabinetów lekarzy poz i lekarzy specjalistów powinny mieć miejsce również w szkołach, a także środkach masowego przekazu.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz