Zespół opracował projekt zmian przepisów dot. m.in. szkolenia podyplomowego lekarzy

14 Grudnia 2018, 13:41 prawo przepisy

Wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany, ogólnopolski nabór na specjalizację w oparciu o listę rankingową, mniejsza liczba specjalizacji, uregulowanie wynagrodzeń, ograniczenie biurokracji, zmiana modelu egzaminów lekarskich, wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji, zmiany dot. dyżurów medycznych – m.in. takie zmiany proponuje zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia z rezydentami. Zespół kończy właśnie prace nad projektami aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

W piątek na konferencji prasowej przewodniczący zespołu dr Jarosław Biliński, wiceprezes okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie poinformował, że zmiany te będą zaproponowane w projektach nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzeń dotyczących szkolenia podyplomowego i prawa pracy, m.in. ustawy o działalności leczniczej  i ustawy o sposobie ustalania  najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody  medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rozporządzeń ws. stażu podyplomowego oraz ws. specjalizacji.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Prof. Andrzej Matyja podkreślił, że dobiegł do końca pewien etap przygotowywania zmian w strukturze kształcenia lekarzy w Polsce. - Zespół powołany przez ministra przygotował pewne propozycje zmian w aktach prawnych, które dotyczą kodeksu pracy, ustawy o zawodzie lekarza – wyjaśnił. - Zespół wykonał w ciągu sześciu miesięcy to, co normalnie w procesie legislacyjnym trwałoby rok – dodał. Jak zapowiedział, propozycje te w najbliższym czasie uzupełni także NRL.

Jak mówił dr J.Biliński, opracowany został już dokument z założeniami, a obecnie kończy się przekładanie tych założeń na zapisy legislacyjne.

Wyjaśnił, że zespół przeprowadził ankietę na temat planowanych i koniecznych zmian, gdzie środowisko lekarzy wskazało część problemów i postulaty zmian.  Przeprowadzono też konsultacje wewnętrzne w Zespole dotyczące kształcenia  podyplomowego w krajach zachodnich oraz zewnętrzne, m.in. telekonferencję z ekspertem z USA.

Staż podyplomowy w modułach: stałym i personalizowanych

Jedna z zaproponowanych zmian to wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany. Stażysta będzie mógł wybrać 1-3 placówki, gdzie chce się szkolić i poznać ich specyfikę pracy Jak tłumaczył dr J. Biliński, zmiana ta, wraz z innymi, ma wykształcić w lekarzu przekonanie co do dziedziny, którą lekarz chce realizować jako specjalizację, aby maksymalnie wykorzystać swoje predyspozycje.

Kolejna propozycja przewiduje możliwość zapisania się na LEK/LDEK już po 11. Semestrze studiów lekarskich i po 9. Semestrze studiów lekarsko-dentystycznych tak, aby każdy lekarz mógł przez naborem na specjalizację podejść trzy razy do egzaminu. Egzamin będzie oparty w 50 proc. na pytaniach do przypadków klinicznych, na wzór modelu amerykańskiego USMLE. Do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) będzie można przystąpić już na ostatnim roku specjalizacji, a egzamin w połowie będzie oparty o „bazę pytań” (5 tys. pytań ogólnodostępnych).  Zaproponowano też zwiększenie wymiaru urlopu szkoleniowego do 25 dni.

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie Państwowego Egzaminu Modułowego (PEM), który ma potwierdzać posiadanie dobrze ugruntowanej wiedzy obejmującej moduły podstawowe. Zespół zaproponował wprowadzenie tego egzaminu, ale tylko jeżeli po zdaniu PEM nastąpi znaczący wzrost wynagrodzenia specjalizanta do 2,5 średniej krajowej (2,75 dla specjalizacji deficytowych). Jak mówił dr J. Biliński, do tego egzaminu będzie można przystąpić już po pierwszym roku specjalizacji, a najpóźniej przed PES. Szpital mógłby lekarza, który zdał PEM, wykazać w NFZ  i kontraktować na niego świadczenia.

Inna z proponowanych zmian zakłada wprowadzenie ogólnopolskiego systemu umożliwiającego nabór na niemal dowolną liczbę specjalizacji w Polsce oparty o listę rankingową. Projekt daje też możliwość specjalizowania się osobom, które już są specjalistami, ale nie odbyły tego szkolenia w trybie rezydenckim, a nawet wprowadza możliwość odbycia drugiej rezydentury, za zgodą ministra, jeżeli będzie ona zaliczana do dziedzin priorytetowych.

– Próbujemy w proponowanych zapisach postawić maksymalnie na jakość, zdecentralizować szkolenia na modułach podstawowych tak, aby lekarze szkolili się w mniejszych placówkach – powiatowych, wojewódzkich, gdzie mogą mieć większą samodzielność, a nie klinikach wielospecjalistycznych, w których często najczęstszych przypadków klinicznych nie ma – tłumaczył dr J. Biliński.

- Wprowadzamy wynagrodzenie dla kierownika specjalizacji - min. 1 tys. brutto za każdego specjalizanta – wyjaśnił.

Projekt przewiduje też zwiększenie kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Ministra Zdrowia nad ośrodkami prowadzącymi szkolenia specjalizacyjne.

Mniej specjalizacji

Przewiduje także wprowadzenie podziału na specjalizacje, specjalizacje szczegółowe (podspecjalizacje) oraz umiejętności lekarskie. Zaproponowano redukcję liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym – z 77 do 50. Jak wyjaśnił szef zespołu, wypadły głównie wąskie, szczególnie monodyscyplinarne specjalności, które przechodzą do podspecjalizacji, a część dotychczasowych stanie się umiejętnościami lekarskimi. Wprowadzono więc umiejętności lekarskie, a certyfikat je potwierdzający można będzie zdobyć na podstawie szkoleń i egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych lub zewnętrznych egzaminów, np. renomowanych europejskich towarzystw naukowych, uznawanych przez CEM.

Prawo pracy do zmiany

Zaproponowano także, iż nie można dopełniać podstawowego czasu pracy godzinami dyżurowymi, co oznacza, że pensja lekarza ma być sumą wynegocjowanego wynagrodzenia oraz każdej godziny nadliczbowej. Przewidziano w projekcie również, iż czas specjalizacji nie jest wydłużany za zejścia po dyżurze, a macierzyństwo i względy zdrowotne zwalniają z dyżurowania łącznie do dwóch lat. Dr J. Biliński dodał, że minister zdrowia poparł takie prorodzinne rozwiązania.

W projektach uregulowano także kwestię wynagrodzeń – chodzi m.in. o dwie średnie krajowe dla rezydenta i trzy średnie krajowe dla specjalisty oraz wartości pośrednie m.in. z przystąpienie do specjalizacji deficytowej czy zdanie PEM.

Jak podkreślił dr J. Biliński decyzja o ostatecznym kształcie ustaw i rozporządzeń należy do ministra, jednak zaznaczył, że tylko wprowadzenie całości zapisów gwarantuje zadziałanie tej reformy.

Wiceszef warszawskiej OIL przekonywał, że zmiany te będą korzystne dla pacjentów, bo oznaczają większy dostęp do lekarzy, maksymalizację profesjonalizmu, która przełoży się na lepszą jakość.

Dr J. Biliński zapowiedział, że zgodnie z porozumieniem, minister zdrowia najpóźniej na koniec marca przyszłego roku przedstawi projekty radzie ministrów. Jak podkreślał, projekty niosą za sobą pewne koszty finansowe, jednak jak podkreślał,  należy traktować to jako inwestycję w zmianę systemu. - To są koszty do udźwignięcia przez system. Musimy zainwestować, musimy postawić na kapitał ludzki szczególnie w służbie zdrowia, bo bez tego ruchu, żadna reforma nie zostanie wprowadzona - stwierdził.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

System Sobota, 23 Lutego 2019, 8:43
We Francji nie brakuje lekarzy rodzinnych bo po tej specjalizacji można robić wszystkie inne a w Polsce ta specjalizacja zamyka karierę lekarzowi.Nic już po niej nie zrobisz chyba że jakieś bzdury typu balneologię i mało popularną geriatrìę.
BC Poniedziałek, 04 Lutego 2019, 19:22
Uważam ze wprowadzenie 2 egzaminów zamiast PES to głupota i utrudnianie ludzim zycia. Nie wystraszył pozwolić zdawać PES np od 2 roku specjalizacji?
KW Sobota, 15 Grudnia 2018, 10:25
Z większością założeń się zgadzam, są perspektywiczne, pozwolą wykształcić profesjonalistów, którzy będą zadowoleni z wynagrodzenia. Uzależnienie pensji od średniej krajowej jest najuczciwszym z rozwiązań, jest jasną zasadą, nie do podważenia, jednocześnie zachęca do pracy w szpitalach powiatowych i wojewódzkich, gdzie koszty życia są nizsze. Pytania z egzaminów powinny być upubliczniane, dopracowane w każdej kwestii, tak, aby ich upublicznienie nie stanowiło okazji do ich podważenia. Baza pytań to bardzo dobry pomysł, mam wrażenie, że przez wiele lat egzaminy specjalizacyjne miały przede wszystkim pokazać lekarzom, że na tytul specjalisty będą musieli jeszcze zaczekać. Dążmy do normalności! Jest wiele państw, na których możemy się wzorować, mamy duży potencjał, wykształcona kadrę, dajmy im możliwości rozwoju i pracy w godnych warunkach. Jestem przekonana, że zmiana polityki zdrowotnej może uczynić Polskę krajem atrakcyjnym również pod względem ochrony zdrowia . Pozdrawiam wszystkich i życzę wytrwałości w politycznej walce :)