Co z aptekami szpitalnymi po konsolidacji szpitali w Warszawie?

17 Grudnia 2018, 10:15 szpital

Konsolidacja stołecznych szpitali nie wpłynie na funkcjonujące w nich apteki szpitalne – przekonuje Maciej Zabielski, pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Dodaje jednocześnie, że władze placówek mają w planach doinwestowanie swoich aptek.

Uspokajając minorowe nastroje środowiska wokół połączenia trzech stołecznych szpitali - Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya - Maciej Zabielski zapewnił, że zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami władz uczelni wszystkie trzy placówki będą od 1 stycznia działać w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM nie tylko z zachowaniem swoistej autonomii, ale również z zachowaniem odrębności kontraktów na świadczenia. Tym samym wszystkie trzy konsolidowane placówki szpitalne zachowają swoje apteki, a władze placówek nie prowadzą działań mających skutkować ich konsolidacją. Dlatego też od 1 stycznia 2019 – kiedy to formalnie rozpocznie swoją działalność UCK WUM – nadal będą działały trzy apteki szpitalne.

- Wszelkie koncepcje i zmiany dotyczące konsolidacji, a mogące wpływać na funkcjonowanie i organizację aptek szpitalnych są konsultowane z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną – zapewnił w liście do ZZPF szef szpitala na Banacha.

Apteki zostaną doinwestowane

Jednocześnie Maciej Zabielski roztoczył przez farmaceutami wizję nowych inwestycji, jakie poczyniono już w placówkach, a które – jego zdaniem – podniosą bezpieczeństwo i komfort pracy farmaceutów w nich zatrudnionych. Chodzi m.in. o inwestycję w stworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych w aptece przy szpitalu na Banacha, która będzie przygotowywać leki onkologiczne zarówno na potrzeby swoich pacjentów, jak również pozostałych dwóch placówek. Natomiast w aptece zlokalizowanej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznych zwiększany jest potencjał Pracowni Żywienia Pozajelitowego, która będzie szykować worki żywieniowe dla pacjentów wszystkich trzech szpitali.

 Konsolidacja remedium na uciekającą kadrę

- Konsolidacja ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie dalszego funkcjonowania trzech szpitali oraz umożliwienie im wspólnego przezwyciężania trudności – dodał Maciej Zabielski. Wśród tych ostatnich wskazał m.in. zgłaszane przez personel apteczny – uzasadnione oczekiwania płacowe, a także drenaż personelu przez apteki komercyjne. Jego zdaniem najlepszym remedium na pojawiające się problemy jest właśnie – „ łączenie sił, racjonalizowanie procesów inwestycyjnych i przetargów”.

AM 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz