Ważne zmiany w fizjoterapii m.in. dotyczące skierowań

17 Grudnia 2018, 13:32 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Minister Zdrowia skierował do ogłoszenia ważne rozporządzenie. Dotyczy m.in. zakresu działań fizjoterapeuty, skierowań od lekarza, a także chorób rzadkich. 

 

Tylko fizjoterapeuta

W zarządzeniu uwzględniono wreszcie fakt, że jest już ustawa o fizjoterapeutach i stał się to zawód regulowany. Dlatego w zakresie wymagań dotyczących personelu realizującego fizjoterapię zastępuje się wyrazy „osoba prowadząca fizjoterapię” wyrazem „fizjoterapeuta”. 

 

Co składa się na wizytę fizjoterapeutyczną?

Uelastyczniono zapisy dotyczące wizyty fizjoterapeutycznej – umożliwiając zaplanowanie procesu fizjoterapii przez osoby uprawnione do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej, a także wskutek zgłoszonych do projektu uwag, wprowadzono zmianę wskazującą na możliwość wyboru czynności wchodzących w zakres wizyt fizjoterapeutycznych.

Dotychczasowe każdorazowo podczas wizyty fizjoterapeutycznej należało przeprowadzać wszystkie czynności wchodzące w zakres wizyty fizjoterapeutycznej, pomimo iż nie w każdym przypadku było to racjonalne i uzasadnione działanie.

 

Informacja zwrotna dla lekarza kierującego

Świadczeniodawcy po ukończonym cyklu terapii będą musieli przekazać lekarzowi kierującemu informację o sposobie leczenia świadczeniobiorcy i efektach przeprowadzonej terapii. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim weryfikację prawidłowości decyzji o skierowaniu świadczeniobiorcy na terapię oraz jej efektywności. Chodzi też o kompleksową opiekę, za którą odpowiada lekarz.

 

Bez pośrednictwa pacjenta - lepiej mailem

Zapewnienie możliwości przekazania informacji zwrotnej bezpośrednio oznacza, że podmiot, w którym fizjoterapeuta realizuje zabieg, zapewnia przekazanie informacji zwrotnej bez pośrednictwa pacjenta lub innych osób trzecich, bezpośrednio do podmiotu, w którym wystawiono skierowanie, w tym do lekarza, który wystawił skierowanie. Można to zrobić zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale też innych informatycznych rozwiązań wykorzystywanych w gromadzeniu i przekazywaniu danych.

 

Dodano zapis o stosowaniu zaleceń towarzystw naukowych

W 2017 r. do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano zapis, że minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia, będące, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Dodano stosowany zapis o tym także do tego rozporządzenia. 

 

Choroby rzadzkie z kodem

Zgodnie z wytycznymi UE rzadkie choroby powinny być odpowiednio kodowane tak, aby można je było odnaleźć i zidentyfikować we wszystkich narodowych systemach opieki zdrowotnej. W związku z powyższym w projektowanym rozporządzeniu uszczegółowiono, że świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z chorobą rzadką, do określenia tych świadczeń stosuje także rozpoznania opisane numerami ORPHA.

 

Zmiany w skierowaniu: lekarz nie musi już wskazać

W załączniku nr 1 do rozporządzenia dokonuje się modyfikacji elementów skierowania na cykl zabiegów w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Znikna obowiązek wskazania „zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu”.

Takie wskazywanie jest niecelowe, gdyż jak podkreśla MZ, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii.

Pacjenci mają uzyskiwać wyłącznie te zabiegi, które są konieczne i znajdują uzasadnienie kliniczne w zdiagnozowanej dysfunkcji narządu ruchu. A nie wypisane przez lekarza, np. POZ.

Równocześnie lekarze specjalizujący się w rehabilitacji leczniczej (lub dziedzinach podobnych) z racji kompetencji i doświadczenia ukierunkowują fizjoterapeutę na realizację określonych zabiegów. Natomiast w przypadku skierowań wystawionych przez lekarzy ze specjalizacją z innych dziedzin, w których określono zabiegi terapeutyczne, decyzję o wyborze i zaplanowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych pozostawia się w kompetencji fizjoterapeuty. Umożliwiając jednocześnie skonsultowanie planowanych zabiegów z lekarzem. 

 

Już wystawione skierowania zachowają moc

Przepis przejściowy zapewnia, że skierowania na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych oraz skierowania na fizjoterapię w warunkach domowych wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nie zrealizowane do tego dnia zachowują ważność i mogą być realizowane po tym dniu.

 

Od kiedy zmiany?

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Aleksandra Kurowska

 Zobacz również:

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

11 komentarzy

Kasia Środa, 20 Marca 2019, 18:16
To jest zabawne, kto wymyśla te wszystkie brednie. Podwyżki dla fizjoterapeutow, a nie dokładanie pracy i w dodatku za jakie pieniądze, aż się do pracy nie chce chodzić
Michał Poniedziałek, 21 Stycznia 2019, 20:07
Witam.
Czy był ktoś może na dzisiejszym spotkaniu w Pabianicach gdzie omawiano to rozporządzenie ?
Powiedzcie proszę kto może przeprowadzić wizytę fizjoterapeutyczną i jak odniósł się NFZ jeśli chodzi o realizację skierowań pacjentów z roku 2018 czy faktycznie nie robimy im wizyt ?
Pozdrawiam.
Wiolla Poniedziałek, 31 Grudnia 2018, 18:01
Czyli zamiast jednej kolejki ---czekania na zlecone zabiegi, będą dwie kolejki --jedna na wizytę do fizjoterapeuty,póżniej na realizację zleconych przez niego zabiegów !!!! Pacjent tego nie zrozumie !!!Będzie myślał, że do fizjoterapeuty to idzie już na rehabilitację !!!A to dobre ...!!!Panie Krawczyk ale żeś Pan wymyślił !!!!!!
Ela Piątek, 22 Lutego 2019, 12:47
Kolejka jest jedna, puste skierowanie (tj. takie bez zleconych zabiegów) wstawiane jest w kolejkę na zabiegi fizjoterapeutyczne. W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do fizjoterapeuty na zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego, które następnie musi rozpocząć się w ciągu 14 dni od wizyty fizjoterapeutycznej (wg. komunikatu NFZ do świadczeniodawców realizujących umowy w rodz. rehabilitacja po 1 stycznia 2019r.)
Sylka Wtorek, 18 Grudnia 2018, 17:22
Tylko dokładają obowiązki, niż po za tym ....
Gość Wtorek, 18 Grudnia 2018, 16:46
Popieram w 100 procentach trzeba zrobić akcje L4 to może coś wywalczymy
guzik Czwartek, 20 Grudnia 2018, 9:25
nie ma akcji L4 , nikt nie będzie łamał prawa , bo Tobie chce się strajkować.
Beata Wtorek, 18 Grudnia 2018, 12:44
Ja też czekam w końcu na konkrety A nie pitu pitu
. Po 12 latach pracy zarabiam 1800 zł netto porazka
dede Wtorek, 18 Grudnia 2018, 9:44
Brak słów!! Wy przede wszystkim dajcie ludziom dobrze zarobić bo 1800zł netto to śmiech na sali i jakaś kpina!!
Deddddd Środa, 19 Grudnia 2018, 0:34
Wydaje mi się że jeszcze minie parę lat nim fizjoterapia w Polsce w pełni rozwinie skrzydła
gege Wtorek, 08 Stycznia 2019, 14:46
Ja czekam już ponad 40, lat na zmiany i na razie idą ale nie w tym kierunku