PEX PharmaSequence o rynku aptecznym w listopadzie

18 Grudnia 2018, 11:22 dane wyniki analiza dokument
18 Grudnia 2018, 11:22
18 Grudnia 2018, 11:22
18 Grudnia 2018, 11:22
18 Grudnia 2018, 11:22
18 Grudnia 2018, 11:22

Rynek apteczny w listopadzie 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 3 012 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o ponad 258 mln zł (+9,4 proc.). Wobec października br. sprzedaż zmniejszyła się o prawie 168 mln zł (-5,3 proc.). Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2018 wyniósł 205 tys. zł, był to wzrost o 12,3 proc. względem analogicznego okresu 2017.

 

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 656 mln zł i była większa o ponad 40,5 mln zł (+6,6 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 055 mln zł i wzrosła o 81,5 mln zł (+8,4 proc.) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 279 mln zł i wzrosła o 133 mln zł (+11,6 proc.). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o prawie61 mln zł (-4,5 proc.), wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 68 mln zł (-6,1 proc.), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła sięo około 36 mln zł (-5,2 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła ponad 21 zł i była o 0,1 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z listopada 2017 r. wzrosła o 3,3 proc.. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 zł (wzrost o 1,6 proc. vs listopad 2017), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 25,7 zł (wzrost o 2,5 proc. vs listopad 2017), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 5 proc.vs listopad 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła blisko 24,9 proc. i była o 0,05 pp. większa od marży w analogicznymokresie2017 r.Z kolei względem października br.średnia marża w aptece zmniejszyła sięo około 0,1 pp.

W listopadzie refundacja leków osiągnęła wartość ponad 779 mln zł, tj. o 9,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentówza leki refundowane wyniósłw listopadzie26,4 proc.i był mniejszy w przybliżeniu o 0,5 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,3 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 34,5 mld zł,oprawie5 proc.więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld zł (+6,2 proc. w stosunk u do 2017 roku).

źródło: PexPharma Sequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz