Projekt rozporządzenia ws. rady akredytacyjnej w ochronie zdrowia

18 Grudnia 2018, 14:35 lekarz lekarze szpital

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej. Co ulegnie zmianie?

 

Projekt zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz. U. poz. 1074), wydane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), wprowadzając poszerzenie zadań Rady Akredytacyjnej o wydawanie rekomendacji w zakresie przeprowadzania procedury oceniającej podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji, mające na celu usprawnienie procesu udzielaniaakredytacji przez Ministra Zdrowia. Proponowane rozwiązanibędzie skutkowało ujednoliceniem oraz zwiększeniemprzejrzystości prowadzenia przeglądów akredytacyjnych, jak również wprowadza wsparcie ośrodka akredytacyjnego w tym zakresie.

Wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach ma na celu:

 1. wprowadzenie poziomu opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej w podstawowej opiece zdrowotnej,

  stacjonarnym leczeniu uzależnień oraz inwazyjnych procedurach zabiegowych i operacyjnych;

 2. uszczegółowienie dotychczasowych poziomów opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej dla leczenia

  szpitalnego o opłatę za realizację procedury oceniającej w jednostkach do 100 łóżek;

 3. wprowadzenie dwustopniowej skali oceny standardów akredytacyjnych;

 4. doprecyzowanie sposobu sporządzania harmonogramu przeglądu akredytacyjnego;

 5. uzupełnienie raportu z przeglądu akredytacyjnego o zalecenia w zakresie poprawy spełnienia standardów

  akredytacyjnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;

 6.  aktualizację wzoru certyfikatu akredytacyjnego

Cała treść projektu jest dostępna TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz