J.Szczurek-Żelazko o normach zatrudnienia pielęgniarek: rośnie liczba pielęgniarek w systemie

18 Grudnia 2018, 15:36 pielęgniarka pacjent łóżko

Liczba pielęgniarek w systemie rośnie – podkreśla wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i zapewnia, że analizy liczby pielęgniarek oraz łóżek w szpitalach wskazują, iż istnieje możliwość zabezpieczenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek.

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać nowe normy zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach: na oddziale zachowawczym – 0,6 etatu na łóżko, na oddziale zabiegowym – 0,7 etatu  na łóżko.

- Docierały do ministerstwa zdrowia sygnały, że na niektórych oddziałach ograniczono liczbę pielęgniarek, co nie gwarantuje bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki – wyjaśniła wiceminister.

Jak poinformowała, w latach 2014-2018 liczba zatrudnionych pielęgniarek wzrosła z 218 783 do 231 088 (stan na 30.06.2018 r.). – Na ilość miejsc i łóżek w rejestrach wojewodów, istnieje możliwość zabezpieczenia tej normy – przekonywała. Dodała, że istnieją regiony, gdzie ilość pielęgniarek jest mniejsza i tam rolą dyrekcji szpitala jest pozyskanie pielęgniarek do pracy. Według niej, rosnąca liczba zatrudnionych pielęgniarek to m.in. efekt podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy . - W latach 2014-2017 nastąpił 30-procentowy wzrost wynagrodzenia - poinformowała.

J.Szczurek-Żelazko zwracała uwagę, że koszty zatrudnienia dodatkowych pielęgniarek powinny przełożyć się na obniżkę kosztów leczenia pacjentów, bo przy zbyt niskiej liczbie pielęgniarek koszty były wyższe ze względu na większą liczbę zakażeń szpitalnych, dłuższą hospitalizację.

Pytana o likwidowanie części łóżek przez dyrektorów szpitali w związku z nowymi normami zatrudnienia, podkreśliła, że wskaźnik wykorzystania łóżek w 2017 r. wynosił 67 proc. a optymalny wynosi 85 proc. dla dorosłych i 80 proc. dla dzieci, więc istnieje „pewna rezerwa”.

Dodała, że szpital planując likwidację części łóżek musi wziąć pod uwagę obowiązujący go kontrakt z NFZ na realizację świadczeń.

6 dniowy urlop szkoleniowy

Wiceminister poinformowała, że zgodnie z porozumieniem z lipca br. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, przygotowano projekt, który zakłada wprowadzenie 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych. 

– Dyrektor powinien wspierać proces szkolenia pracowników, ponieważ to jest z korzyścią dla placówki i jakości udzielanych świadczeń – stwierdziła J. Szczurek-Żelazko. Pytana o to, czy dyrektorzy szpitali będą musieli sfinansować sami koszty tych urlopów szkoleniowych, odparła, że należy to traktować jako inwestycję w pracownika.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz