NFZ: przez 9 miesięcy blisko tysiąc zgłoszeń w ZIP o nieprawidłowościach

19 Grudnia 2018, 11:26 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

955 zgłoszeń o nieprawidłowościach wpłynęło od pacjentów przez pierwsze trzy kwartały tego roku przez Zintegrowany Informator Pacjenta – poinformował NFZ. W wyniku postępowań wyjaśniających odzyskano 67,1 tys. zł nienależnie wypłaconych środków, a do prokuratury przekazano 15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najczęściej chodziło o świadczenia, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili.

Jak podkreśla NFZ, zgłoszenia ZIP są często impulsem do pogłębionych analiz danych otrzymanych od pacjentów, wysyłania ankiet do szerszego grona pacjentów lub przeprowadzenia kontroli obejmującej większą liczbę dokumentacji pacjentów.

Z danych przekazanych z OW NFZ za I-III kwartał 2018 r. wynika, że:

  • wpłynęło łącznie 955 zgłoszeń o nieprawidłowościach;
  • z 955 zgłoszeń zakończono 593 postępowania wyjaśniające (w tym 21 zakończono bez rozpatrzenia), w toku wyjaśniania pozostało 355 postępowań, 7 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ;
  • z 593 zakończonych postępowań 426 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 71,84 proc. zakończonych spraw;
  • ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 345 666,35 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;
  • odzyskano kwotę 67 173,08 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 6 076,81 zł;
  • przeprowadzono 1 kontrolę w Lubelskim OW NFZ oraz 1 zaplanowano do zrealizowania w Pomorskim OW NFZ ;
  • do Prokuratury zostało przekazanych 15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z 62 zgłoszonymi nieprawidłowościami w następujących OW NFZ: Małopolskim, Pomorskim, Śląskim, Świętokrzyskim i Zachodniopomorskim;
  • największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 699 zgłoszonych nieprawidłowości;
  • najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz