Lekarze chętnie korzystają z dofinansowania na informatyzację

19 Grudnia 2018, 12:27 pieniądze

Lekarze POZ chętnie korzystają ze wsparcia, jakie rząd zaoferował na zakup komputerów i oprogramowania. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia – dotychczas wpłynęło do instytucji ponad 3,5 tysiąca wniosków opiewających na kwotę ponad 30 mln złotych.

 

Wnioski lekarzy POZ o dofinansowanie zakupu sprzętu oraz oprogramowania, które już trafiły do Narodowego Funduszu Zdrowia pozwalają na zagospodarowanie nieco ponad 60 proc. kwoty, jaką rząd planował przeznaczyć na wsparcie lekarzy. To jednak nie koniec bowiem finalny termin składania wniosków upływa w piątek 21 grudnia.

Przypomnijmy, że w ramach projektu informatyzacji systemu ochrony (i wdrażaniu platformy P1) zdrowia rząd zdecydował o bezpośrednim dofinansowaniu przedstawicieli zawodów medycznych.

- Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie- wyjaśniał w komunikacie resort zdrowia.

Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę wynosiła 36 400, przy czym wartość wsparcia nie mogła przekroczyć – 65 proc. poniesionych wydatków, a poniesione wydatki nie mogy być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Warto również przypomnieć, że wygenerowane w 2019 roku oszczędności po stronie ZUS (z tytułu wprowadzenia eZLA) zostaną przekazane na dalsze wsparcie procesu informatyzacji w podstawowej opiece zdrowotnej.

AM

Zobacz również:

NFZ wydłuża termin składania wniosków o dofinansowanie na sprzęt informatyczny

Zarządzenie NFZ ws. dofinansowania na informatyzację

Jakie urządzenia informatyczne może dofinansować NFZ placówkom POZ?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz